Wonen in een beschutte woonomgeving

Een alternatief voor wonen in de open samenleving is wonen in een beschutte omgeving. Meestal wordt hiervoor de term instellingsterrein gebruikt. Deze term heeft een negatieve klank, omdat hiermee ook verwezen wordt naar een instellingscultuur waarbij de organisatie centraal staat en niet de individuele bewoner. Deze cultuur kan echter net zo goed in een woning in de wijk voorkomen.

Een beschutte woonomgeving is voor KansPlus een omgeving waar meer woningen en voorzieningen zijn voor mensen met een verstandelijke beperking een waar de infrastructuur aan hun behoefte en mogelijkheden is aangepast. Het is een plek waar ook mensen die in een gewone woonomgeving niet alleen veilig de straat op kunnen, wel zelf naar buiten kunnen en naar een buurgroep kunnen gaan of naar de dagbesteding als die op hetzelfde terrein is.

Voordeel van de beschutte woonomgeving is dat mensen meer vrijheid hebben om naar buiten te gaan. Nadeel kan zijn dat ze minder met de gewone samenleving in contact komen en daar van kunnen profiteren. Er zijn overigens ook beschutte woonomgeving waar ook mensen/gezinnen zonder beperking wonen, zodat hier wel contacten met niet gehandicapte mensen mogelijk is. Hier is sprake van wat wel omgekeerde integratie genoemd wordt.

Bij de keuze voor een beschutte woonomgeving kunnen de volgende overwegingen een rol spelen:

  • Is het voor uw verwant belangrijk om in een verkeersveilige omgeving te wonen?
  • Heeft uw verwant wel of geen behoefte om regelmatig in contact te komen met niet-gehandicapte mensen?
  • Vindt uw verwant het prettig om zelfstandig buiten te woning te bewegen, daar vrienden te bezoeken of zelfstandig naar de dagbesteding te gaan?
  • Is het voor uw verwant belangrijk dat in de woonomgeving begrip getoond wordt voor zijn gedrag en/of zijn manier van communiceren?
  • Is het voor uw verwant belangrijk dat voorzieningen, zoals dagbesteding, recreatie en (para)medische zorg in de directe omgeving aanwezig zijn?