Koppeling van wonen en zorg

Als uw verwant zorg krijgt vanuit de WMO is er geen koppeling van wonen en zorg. In de WLZ is dat wel het geval. Als uw verwant een WLZ-indicatie heeft, is het wonen en de zorg aan elkaar gekoppeld. Dat kan zijn voordelen hebben, omdat met de woonplek ook de zorg geregeld is. Nadeel hierbij kan wel zijn dat u, zeker bij grote zorgaanbieders, vaak weinig mogelijkheden hebt om het beleid van de organisatie wezenlijk te beïnvloeden. Het kan ook voor komen dat de zorgaanbieder aangeeft dat uw verwant overgeplaatst moet worden naar een andere woning zonder dat u daar zeggenschap in hebt.

U kunt er zelf voor kiezen om dat anders te regelen. Door middel van een PGB kunt u zorg inkopen in de woning waar uw verwant woont. Dat betekent dat u een grotere vrijheid heeft om een goede woonplek te vinden, en dat u ook meer invloed heeft op het beleid van de zorgaanbieder.