Ouderinitiatieven

Op veel plaatsen in het land zijn kleinschalige ouder- of wooninitiatieven ontwikkeld. Kleine groepen ouders hebben samen een voorziening voor hun kinderen opgericht en hebben daarmee grote invloed op de kwaliteit van de zorg die geboden wordt. De financiering van de zorg gaat vanuit het PGB. Voor de woonlasten zijn de ouders/bewoners zelf verantwoordelijk. Er zijn verschillende manieren waarop de ouderinitiatieven uitgewerkt zijn. De meest voorkomende varianten zijn:

– Ouders hebben gezorgd voor een eigen woonlocatie – al dan niet in samenwerking met een woningcorporatie – en hebben zelf ook de medewerkers in dienst van een stichting of vereniging die onder hun leiding staat;
– Ouders hebben voor een eigen woonlocatie gezorgd en kopen zorg in bij een reguliere zorgaanbieder. De mate van invloed van de ouders op teamsamenstelling en werkwijze is in de inkoopovereenkomst vastgelegd.
– Zowel woonruimte als zorg worden ingekocht bij een reguliere zorgaanbieder.

Het ontwikkelen van een ouderinitiatief is een tijdsintensieve bezigheid en het vraagt doorzettingsvermogen. De ouders die dit traject volbracht hebben, zijn overwegend wel tevreden over wat ze gerealiseerd hebben.

Wilt u meer weten over ouderinitiatieven? De volgende websites geven meer informatie:

www.woonzelf.nl de Toolkit Wonen van per Saldo

Wooninitiatieven.nl is een ontmoetingssite voor mensen met een beperking en hun ouders. Hier vindt u een overzicht van ouderinitiatieven, oproepen, begeleidingsmogelijkheden en veel links naar informatie over ouderinitiatieven

ouderinitiatieven.nl van de Landelijke Vereniging van Ouder Initiatieven.