Wonen in de open samenleving

Als u verwant zorg krijgt vanuit de WMO dan zal hij automatisch ook binnen de open samenleving wonen. Bij zorg vanuit de WLZ is dat echter ook mogelijk. Allereerst natuurlijk als u de zorg organiseert met behulp van een PGB. Vrijwel alle WLZ-zorgaanbieders hebben woonmogelijkheden voor hun cliënten binnen de open samenleving.

Vanuit de inclusie-gedachte wordt gesteld dat wonen in de samenleving de norm zou moeten zijn.  Als KansPlus zien we echter dat niet iedereen met een verstandelijke beperking binnen de samenleving volledig tot zijn of haar recht kan komen. Als uw verwant onvoldoende mogelijkheden heeft om zelf deel te nemen aan het maatschappelijk verkeer, en als hij afhankelijk is van begeleiding buiten de woning, is het de vraag of het wonen in de samenleving werkelijk de beoogde meerwaarde heeft. Er zijn veel voorbeelden waar mensen nauwelijks buiten hun woning komen. Hooguit met het busje naar de dagbesteding en eens per week een boodschap in de buurtwinkel.

Bij een keuze voor wonen in de open samenleving zouden de volgende vragen ter overweging meegenomen kunnen worden:

  • Is uw verwant in staat zelfstandig op een veilige manier deel te nemen aan het maatschappelijk verkeer?
  • Kan uw verwant omgaan met de manier waarop andere mensen met hem communiceren?
  • Is er voldoende begeleiding om uw verwant buiten de woning te begeleiden als hij niet zelfstandig naar buiten kan?
  • Heeft uw verwant de behoefte en de mogelijkheid om zelfstandig sociale contacten buiten de woning te onderhouden?
  • Is er een actief beleid om uw verwant de voordelen van het wonen in de samenleving te laten ervaren?