Woning-gebonden dagactiviteiten

Woning-gebonden dagactiviteiten zijn vooral belangrijk voor mensen

  • voor wie het vervoer van en naar een activiteitengroep belastend is,
  • die behoefte hebben om meer in de veiligheid van de eigen woning te blijven,
  • die vanwege een wisselende vitaliteit niet iedere dag een vol dagbestedingsprogramma willen.

Voorbeelden waar woning-gebonden dagbesteding goed kan zijn, zijn mensen die emotioneel of psychisch erg instabiel zijn en ouderen.

Instellingen gaan heel wisselend om met woning-gebonden dagbesteding. Er zijn instellingen die dit niet willen bieden, omdat volgens de visie iedereen overdag dagbesteding buiten de woning zou moeten hebben.  Dat betekent dan bijvoorbeeld dat ook bejaarde mensen met een beperking overdag naar dagbesteding buiten de woning moeten, en iedere ochtend op tijd klaar moeten staan voor het vervoer.

We zien ook andere ontwikkelingen, namelijk dat er steeds vaker beleidsmatig gekozen wordt voor woning-gebonden dagbesteding. In een aantal gevallen heeft dit te maken met bezuinigingen. Dat is wat KansPlus betreft niet acceptabel.

Voor KansPlus gelden de volgende condities voor woning-gebonden dagactiviteiten:

  • Er moet een gekwalificeerde begeleider ingeroosterd zijn voor de dagactiviteiten.
  • Gaten in het dienstrooster mogen niet worden opgelost door de activiteiten te schrappen.
  • Er moet een herkenbaar programma zijn dat de bewoners die thuis blijven wordt aangeboden.
  • De keuze om deel te nemen aan het woning-gebonden activiteitenprogramma moet gebaseerd zijn op individuele behoefte van de bewoners en als zodanig ook in het ondersteuningsplan zijn vastgelegd.