De structuur van het zorgplan

Het zorgplan heeft meestal een aantal vaste onderdelen:

  1. De levensloop van uw verwant
  2. Een beschrijving hoe het nu met hem gaat
  3. Wat heeft hij nodig
  4. concrete doelen en afspraken

Binnen ieder onderdeel kan nog een indeling gebruikt worden, bijvoorbeeld lichamelijk, emotioneel, materieel,. Of er een dergelijke indeling gebruikt wordt en welke precies, kan per zorgaanbieder anders zijn.

Het spreekt voor ons voor zich dat u inhoudelijk een belangrijke inbreng heeft in het zorgplan. De levensloop is niet zonder uw inbreng te beschrijven en ook bij de andere onderdelen is uw inbreng van groot belang; ook al woont uw verwant niet meer thuis maar in een zorginstelling. Hoewel de begeleiders uw verwant misschien dagelijks zien en op basis daarvan een eigen beeld over hem vormen, kent u hem vanuit uw persoonlijke relatie. Het beeld van de begeleiders en uw beeld samen vormen als het goed is een evenwichtig totaal-beeld.

Bij het onderdeel wat heeft hij nodig speelt is het niet alleen belangrijk om te kijken hoe het nu met hem gaat, maar ook over wensen en mogelijkheden ten aanzien van de toekomst. Het is goed om een beeld te vormen over wat uw kind kan helpen om ook in de toekomst een optimale kwaliteit van leven te ervaren. U kunt hierbij gebruik maken van de door KansPlus ontwikkelde handreiking

Door het formuleren van doelen in een zorgplan is het voor de begeleiders duidelijk waaraan ze moeten werken en voor u is het een mogelijkheid om te kijken of met de ondersteuning ook daadwerkelijk gerealiseerd wordt wat gewenst is.
De gerichtheid op de doelen heeft echter ook enkele mogelijke nadelen.

  • De eerste is dat begeleiders vaak willen dat de doelen heel concreet beschreven worden. Een doel als ‘ Hij voelt zich op zijn gemak bij andere huisgenoten’ vinden ze dan te vaag. Terwijl dit juist wel is waar het om gaat. Kwaliteit van leven heeft te maken met gevoelens en het is daarom goed als het realiseren van bepaalde gevoelens ook in de doelen van het zorgplan terug kan komen.
  • Een tweede mogelijk nadeel kan zijn dat begeleiders alleen maar kijken wat er in de doelen staat, en voorbij gaan aan andere dingen die voor uw kind belangrijk zijn. Bijvoorbeeld dat in het plan geen doel is geformuleerd dat zijn kamer er gezellig uitziet, en dat de begeleiding hier dan ook niet op let en voor zorgt.