Actueel - Pagina 3 van 27

Oproep GebruikersNetwerk: regel digitale zorg in de wet 

In een brief aan de Tweede Kamer luidt het GebruikersNetwerk Digitale Inclusie, waar KansPlus bij aangesloten is, de noodklok over de ontoegankelijkheid van de digitale zorg. Websites, apps en portals van zorgaanbieders zijn niet of nauwelijks toegankelijk. Door de vergaande digitalisering worden mensen met een (verstandelijke) beperking, psychische kwetsbaarheid, laaggeletterden en senioren steeds meer uitgesloten. Het netwerk vraagt Staatssecretaris Van Huffelen via de Kamer om de digitale toegankelijkheid van de zorg in de wet te regelen. Ook vraagt het netwerk aandacht voor het toezicht op de toegankelijkheid van de digitale overheid.

Op 18 maart debatteert de Tweede Kamer met staatssecretaris van Huffelen over digitalisering (tot nader order uitgesteld). Diverse onderzoeken laten zien dat de online dienstverlening van de zorg én de overheid niet of onvoldoende toegankelijk is. Zo laat onderzoek van Cardan Technobility zien dat geen enkele van de 80 ziekenhuiswebsites volledig voldoet aan de toegankelijkheidseisen en maar 47 gedeeltelijk. Cijfers van DigiMonitor van september 2023 tonen aan dat slechts 3 procent van de overheidswebsites volledig toegankelijk is.

Daarom roept het GebruikersNetwerk de staatssecretaris via de Tweede Kamer op om het volgende in 2024 te regelen:

 • Neem digitale toegankelijkheid van de zorg op in de wet
 • Regel het toezicht op digitale toegankelijkheid (Besluit Digitale Toegankelijkheid Overheid)
 • Regel het toezicht op het (voor de overheid verplicht) aanbieden van niet-digitale alternatieven
 • Regel de monitoring van de toegankelijkheid van intra- en extranetten (zodat mensen met een beperking kunnen werken bij de overheid)
 • Regel de beheerfunctie voor DigiD voor wettelijk vertegenwoordiger.

 

Het GebruikersNetwerk Digitale Inclusie behartigt de belangen van meer dan 4,5 miljoen mensen met een (verstandelijke) beperking, psychische kwetsbaarheid, laaggeletterden en senioren. Aangesloten zijn ANBO-PCOB, Dwarslaesie Organisatie Nederland, Dovenschap, EMB-Nederland, Hoormij.NVVS, KansPlus, Dit Koningskind, LFB, MIND, Ieder(in), Oogvereniging, Sien, Spierziekten Nederland, Stichting ABC.

 

Lees hieronder de brief van het GebruikersNetwerk Digitale Inclusie aan de Tweede Kamer.
Brief Input Overleg DiZa 13 en 18 maart 2024 (pdf – 505 KB)

 

Lees meer

SamenSterkdag 2023 in beeld

In november 2023 was de SamenSterkdag in Zwolle.
De SamenSterkdag is een jaarlijks evenement voor mensen met een beperking, naasten, vertegenwoordigers en medewerkers van zorgaanbieders.
De dag is bedoeld om mensen met een beperking sterker te maken. Voor het meepraten, meedenken en meedoen in de samenleving. Over onderwerpen die voor iedereen belangrijk zijn. Samen met de mensen om hen heen.

De SamenSterkdag wordt georganiseerd door KansPlus, Ieder(in), LFB en het LSR.
Ieder jaar is de SamenSterkdag op een andere plek in Nederland.

Bekijk hier het filmverslag van de SamenSterkdag in Zwolle:

Ook in 2024 is er de SamenSterkdag, en wel op 1 november, Papendal in Arnhem.
Meer info op: www.samensterkdag.nl

 

Lees meer

‘Plichten en rechten in een zorginstelling’ – themadag Waterland

Op woensdag 13 maart 2024 organiseert Ledengroep KansPlus Waterland een themadag over ‘plichten en rechten in een zorginstellling’.
In elke zorginstelling hebben cliënten, verwanten/naasten van cliënten en professionals te maken met regels en wetten.
Op deze themadag behandelen we een aantal (nieuwe) wetten en regels.

 • Plaats: Hotel De Rijper Eilanden, Zuiddijk 2A, 1483 MA De Rijp 
 • Tijd: 10.30-16.00 uur, inloop/inschrijven vanaf 10.00 uur 
 • Kosten: incl. lunch/koffie/thee: professionals € 60,00 / niet-professionals € 20,00 
 • Aanmelden: verplicht i.v.m. de organisatie via nannie.kruissel@planet.nl .

Download de flyer met meer info hier.

 

Lees meer

Bijeenkomsten rond documentaire ‘Moederhart’

Tineke Sligting, 92 jaar, heeft de hoofdrol in de documentaire Moederhart, van Nousjka Thomas.
Haar moederhart is voor zoon Job, 59 jaar, ernstig meervoudig beperkt. Hij woont al meer dan 30 jaar bij de Hartekampgroep in Heemstede.
De documentaire is uitgebracht door Hollandse Helden en de KRO/NCRV. Op 9 mei komt Moederhart op tv als 2Doc (om 22.20 uur) bij de NPO.

De film begint met een uitspraak van Hans Christiaan Andersen: ‘Leven alleen is niet genoeg. Een mens heeft zonneschijn, vrijheid en een beetje fleur nodig’.
En dat is precies wat Tineke en Job samen uitstralen.
In een uur tijd zien we hoe Tineke en Job het samen redden. Wat de zorg voor Job betekent voor Tineke.
En hoe Tineke zich voorbereidt op het moment dat zij de zorg voor Job niet meer kan opbrengen.
“Want als je 91 bent, heb je waarschijnlijk geen 15 jaar meer voor je.”

Bijeenkomsten KansPlus
KansPlus organiseert bijeenkomsten voor naasten waarbij de documentaire Moederhart getoond wordt.
Na de voorstelling is er een gesprek over de film en eigen ervaringen.
Han Mennen is gespreksleider tijdens deze bijeenkomsten.

De bijeenkomsten zijn:

 • 24 januari – KansPlus Oisterwijk – ASVZ (Udenhout)
 • 12 maart – Tilburg
 • 20 maart – Emmeloord
 • 2 april – Gemert-Brakel
 • 3 april – Gelderse Achterhoek
 • 10 april – Waterland

Meer weten over een bijeenkomst? Mail naar info@kansplus.nl .

Lees meer

Recht op officiële cliëntenraad voor kleinschalige locaties in de gehandicaptenzorg

Goed nieuws voor de lokale medezeggenschap!

Eind vorig jaar (1 december 2023) deed de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden (LCvV) een belangrijke uitspraak.
De LCvV is de geschillencommissie in verschillen van mening tussen cliëntenraden en de zorgaanbieder. Maar als er geen cliëntenraad is, kan in een tweetal gevallen ook een representatieve delegatie een geschil van mening aan de LCvV voorleggen. Dat is het geval als een delegatie van mening is dat hun cliëntenraad structureel tekortschiet in de behartiging van de belangen van de cliënten. Daarnaast kan een delegatie naar de LCvV stappen in het geval dat de zorgorganisatie weigert een lokale cliëntenraad in te stellen.
Van dit laatste recht uit de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (Wmcz) 2018 werd onlangs gebruik gemaakt.

Kort samengevat ging het om het volgende.
De zorgorganisatie had geweigerd een cliëntenraad in te stellen voor een locatie, opgericht voor tien mensen met LVB en autisme. Dit vooral omdat er al regioraden/clusterraden en centrale raden zijn. Dat zou samen met meer informele inspraak op de locatie voorzien ‘in volwaardige medezeggenschap op alle niveaus’.
Maar de delegatie stapte met ondersteuning van VraagRaak/KansPlus naar de LCvV.
De LCvV was van mening, kijkend naar de wet en de bedoeling van de wetgever, dat de delegatie gelijk had en dat het instellen van een lokale raad ‘in redelijkheid is aangewezen.

Argumenten
Een van de door de zorgaanbieder nog tijdens de hoorzitting aangevoerde argumenten was nog dat er geen verplichting is omdat in de regel niet meer dat tien personen zorg verlenen. (Inclusief parttimers en vrijwilligers en ongeacht of ze ook gelijktijdig aan de slag zijn.) De LCvV wees dat argument af. Omdat in de wet geen nadere eisen zijn gesteld wanneer sprake is van een locatie waar in redelijkheid een cliëntenraad kan zijn, als cliënten/vertegenwoordigers dat graag willen. Wel vond de LCvV dat het getalscriterium van tien of meer mensen een rol kan spelen bij de afwegingen. Maar omdat – ondanks een tijdelijk behoorlijk verkleinde bezetting – er altijd nog acht tot elf personen zorg verlenen, legde de LCvV het argument van de zorgaanbieder naast zich neer.

De zorgaanbieder kreeg een nogal lange termijn (zes maanden na de uitspraak) om de uitspraak uit te voeren. Dit vanwege het feit dat tijdens de hoorzitting maar drie van de tien plekken in de locatie bezet waren. In afwachting van cliënten met een ander zorgprofiel. De LCvV oordeelde dat de mogelijkheid zou kunnen ontstaan dat ‘nieuwe toekomstige bewoners een andere mening kunnen zijn toegedaan over de noodzaak tot het instellen van een lokale cliëntenraad’.

Echter zulke grote schommelingen in de bezetting van een woonlocatie komen niet zoveel voor in het land. Zodat er toch belangrijke jurisprudentie is toegevoegd. Jurisprudentie die cliënten en hun vertegenwoordigers kunnen gebruiken bij een verzoek aan de zorgorganisatie om voor hen een lokale raad in te stellen. En desnoods bij de LCvV als de zorgaanbieder het verzoek afwijst en de cliënten/vertegenwoordigers dat niet willen accepteren.

Kennis en advies
Belangstellenden kunnen uiteraard nadere vragen stellen aan het Kennis- en Adviescentrum van VraagRaak/KansPlus.
Bel: 030 236 37 50 (van maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 12.00 uur, een maandagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur).
Of mail: advies@kansplus.nl .

 

Lees meer

Theatervoorstelling Zus van Broer

Marike van Weelden en Pieter Tiddens maakten eerder de theatervoorstelling Lastige ouders. Momenteel leggen zij de hand aan een nieuwe voorstelling:  Zus van broer.

Met deze voorstelling geeft Eigen Werk Theaterteam een inkijkje in het leven van zogenaamde brussen. Deze voorstelling gaat gepaard met veel humor én ontroering.
Zus van broer is geschikt voor familie/naasten maar ook voor medewerkers en beleidsmakers.
Na afloop gaan Marike, Pieter en hun jonge collega Anne Meijer,  graag met hun publiek in gesprek.
Ook is er een Zus van broer spel, waarbij mensen spelenderwijs in kleine groepen in gesprek gaan.

 • De première van theatervoorstelling ‘Zus van broer’, is op 17 maart in Gorinchem.
 • Download de flyer hier.
Lees meer

Dementietafel over begeleidingsmethodieken

Stichting Dementietafel Friesland-Groningen-Drenthe organiseert: begeleidingsmethodieken voor mensen met een verstandelijke beperking en dementie.
Op dinsdag 2 april 2024 om 19:30 in Het Kruispunt in Marum.

 • Download de uitnodiging hier.
 • Om mee te doen aan de Dementietafel, moet je je aanmelden.
  Dat kan (gratis) via: www.sdtg.nl/aanmelden
Lees meer

KansPlus Jaarplan 2024

KansPlus presenteert hierbij het Jaarplan 2024. In 2024 staan, naast het uitvoeren van dit Jaarplan, het realiseren van de een transitie binnen KansPlus en een strategische herijking, een aantal onderwerpen centraal:

 1. Het verder onderzoeken en uitwerken van samenwerking met collega-organisaties;
 2. Landelijke belangenbehartiging met prioriteitenstelling in de uitvoering;
 3. Dienstverlening door het Kennis- en adviescentrum;
 4. Ontmoeting en naastencontact voor mensen met een verstandelijke beperking en hun naasten, ledenvergaderingen en themabijeenkomsten.

Met dit Jaarplan spreken we het vertrouwen uit dat we ook in 2024 samen met de inbreng van onze leden, ledengroepen, cliëntenraden, familieverenigingen en samenwerkingspartners met succes kunnen werken aan de realisatie van de missie en de visie van KansPlus.

 • Download hier de pdf van het KansPlus Jaarplan 2024
 • Download hier de Word-versie van het KansPlus Jaarplan 2024

Lees meer

Zorg- en cliëntenorganisaties: ‘Mensen met een beperking verdienen plek in regeerakkoord’

Honderden zorg- en cliëntenorganisaties roepen een nieuw te vormen kabinet dringend op om de 2 miljoen mensen met een beperking en hun naasten de noodzakelijke aandacht te geven in het regeerakkoord. Het gaat namelijk níet goed met de positie van deze groep mensen. Vooral op het gebied van bestaanszekerheid, zorg, ondersteuning en participatie hebben zij de afgelopen jaren grote achterstanden opgelopen. De kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven van deze groep mensen wordt bedreigd door versnipperde wetgeving, bezuinigingen, onevenredige bureaucratie en gebrek aan een integrale visie.

Brancheorganisatie Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) en koepelorganisatie van mensen met een beperking en chronische ziekte Ieder(in) sturen daarom samen met vele andere vertegenwoordigende organisaties een brief aan informateur Plasterk en de politieke partijen.
Naast de VGN en Ieder(in) en haar leden, ondertekenden ook Coalitie voor Inclusie, Wij Staan Op!, de Nederlandse Vereniging Artsen Verstandelijk Gehandicapten (NVAVG), de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO) en de Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW) de brief.

Zorg voor een nationale strategie, investeer in gehandicaptenzorg, herstel bestaanszekerheid
Daarin roepen de organisaties de politici op om de ‘Nationale strategie voor mensen met een beperking’ te steunen, waar de Tweede Kamer eind 2022 om vroeg en waar veel organisaties momenteel hard aan werken. Die strategie moet achterstelling en uitsluiting structureel aanpakken, en ervoor zorgen dat we eindelijk langetermijndenken en niet alleen afhankelijk zijn van regeerakkoorden. Zodat mensen met een beperking op gelijke voet kunnen deelnemen in een toegankelijk Nederland.

Daarnaast vragen VGN, Ieder(in) en de andere organisaties politici om te investeren in de zorg en ondersteuning. En om de bestaanszekerheid van mensen met een beperking of chronische ziekte en hun naasten te herstellen.

Situatie van mensen met beperking is verslechterd
In Nederland zijn ruim 2 miljoen mensen met een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking of chronische ziekte. Sinds de hervormingen in de zorg en het sociaal domein (2015) kunnen zij niet méér, maar minder deelnemen aan de samenleving. Bovendien staat de kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven voortdurend onder druk. Hun inkomen is gekelderd, zij hebben steeds vaker problematische schulden, hun woonsituatie is verslechterd, hun deelname aan onderwijs en arbeid is verminderd en de kwaliteit van zorg en ondersteuning komt steeds meer in gevaar. Dat terwijl Nederland in 2016 het VN-verdrag Handicap heeft geratificeerd, waarmee de staat zich ertoe verplicht de rechten van mensen met een beperking te beschermen en bevorderen. En hun achterstanden en uitsluiting op te heffen.

Tweede Kamer in gesprek met ervaringsdeskundigen
Om hun situatie beter te begrijpen, is het belangrijk dat politici in gesprek gaan met mensen met een beperking en hun naasten en met zorgprofessionals. Daarom organiseren VGN, Ieder(in), BPSW, LFB (de belangenvereniging dóór en vóór mensen met een verstandelijke beperking), NVAVG en NVO op 31 januari een bijeenkomst waar bekende en nieuwe Tweede Kamerleden kennis kunnen maken met ervaringsdeskundigen.

Lees de volledige brief
Download hier de brief die is verstuurd aan informateur Plasterk en de politieke partijen.

Bron: Ieder(in)

Lees meer