Actueel - Pagina 4 van 23

Doe mee aan het onderzoek over kwaliteit langdurige zorg

Ieder(in) onderzoekt hoe mensen met een beperking en hun naasten de kwaliteit van de zorg en ondersteuning op dit moment ervaren. En wat dat betekent voor de kwaliteit van hun leven. Heb jij een beperking en ontvang je zorg en ondersteuning uit de Wet langdurige zorg (Wlz)? Of ben je een ouder, familielid of andere naaste? Deel dan je ervaringen met ons en vul de vragenlijst in.

Meer informatie en de vragenlijst vindt je hier.

Lees meer

KansPlus themabijeenkomst en algemene vergadering 24 juni 2023

Op zaterdag 24 juni organiseert KansPlus een bijeenkomst over de Wet zorg en dwang en het werk van de cliëntenvertrouwenspersoon Wzd (CVP-Wzd). Deze bijeenkomst wordt gevolgd door de algemene vergadering.

De Wet zorg en dwang regelt sinds 2020 de rechten van mensen met een verstandelijke beperking die onvrijwillige zorg krijgen. Onvrijwillige zorg is zorg die wordt geboden waar iemand het niet mee eens is. De Wzd geldt niet alleen in zorginstellingen, maar bijvoorbeeld ook in de thuissituatie, logeeropvang en in kleinschalige woonvormen.

Iedereen die te maken kan krijgen met de Wet zorg en dwang heeft recht op een  cliëntenvertrouwenspersoon Wzd (CVP-Wzd). De cliëntenvertrouwenspersoon is er ook voor de vertegenwoordiger. Er is een Cliëntenvertrouwenspersoon Wzd die informatie zal geven over de Wet zorg en dwang en over het werk van de CVP-Wzd. Ook gaan we op een actieve en speelse manier aan de slag met het thema Wet zorg en dwang.

Voor wie:
voor leden en (familie)verenigingen die lid zijn van KansPlus en voor cliënten- en verwantenraden die aangesloten zijn bij VraagRaak.

Datum:
zaterdag 24 juni

Waar:

‘van Houten&co’ in Huis van Houten (ingang via de bibliotheek Houten)
Zaal Oranje
Onderdoor 160
3995 DX Houten (naast NS-station Houten)

Programma:

10.00 -10.30 uur: inloop
10.30 -12.30 uur: De Wet zorg en dwang en de cliëntenvertrouwenspersoon Wzd
12.30- 13.30 uur: lunch
13.30 -15.00 uur: algemene vergadering KansPlus ( zie https://www.kansplus.nl/leden/ledenvergaderingen-3/)

Kosten:
geen

Aanmelden:
Graag voor 15 juni via deze link: https://vragenlijst.dezorgvraag.nl/av240623

Themabijeenkomst en algemene vergadering 24 juni 2023_def

Lees meer

Gezocht: ouders van kinderen onder de 16 met een extra zorgvraag om mee te doen aan onderzoek naar veerkracht en burn-out

Het project Ouders in Evenwicht van Academische Werkplaats Viveon onderzoekt welke factoren veerkracht en burn-out beïnvloeden bij ouders van een kind onder de 16 jaar met extra zorgvraag. En ook: hoe vaak een burn-out bij hen voorkomt. Voor dit project zoeken zij ouders die een vragenlijst in willen vullen. Wil jij hen helpen?

Wellicht denk je: Maar ik ben al overbelast en dan moet ik zo’n lange vragenlijst invullen…
En toch is het de moeite waard, omdat jouw ervaringen kunnen helpen burn-out bij andere ouders te voorkomen. Bovendien kun je door jaarlijks mee te doen het verloop van je eigen proces zien. Je krijgt daardoor inzichten en je kunt reflecteren. En dat alleen al is goud waard.

Direct meedoen? In Kaart: aanmelden ouders (zelf) van kinderen.

Voor wie?

Het onderzoek wordt uitgevoerd onder een heel brede groep Nederlandse ouders van kinderen onder de 16 jaar met een extra zorgvraag. Welke diagnose maakt dus niet uit: van de diagnose diabetes of kanker tot cerebrale parese, TOS, ADHD of een ernstig verstandelijke beperking. Ook als je kind geen diagnose heeft, maar je je zorgen maakt over je kind, kan je meedoen.

Ouders in Evenwicht is een project van Viveon (Academische Werkplaats ’s Heeren Loo – VU) en OuderInzicht. Voor meer informatie over Ouders in Evenwicht: https://oudersinevenwicht.wordpress.com/

Resultaten

De resultaten van dit onderzoek leiden tot praktische handvaten voor de praktijk. In de videopodcast die Ouders in Evenwicht opnam samen met Schouders.nl vertellen zij meer over het onderzoek en de praktische resultaten met daarin alvast wat handvaten voor ouders: (Sch)ouders – Zorgreisbegeleider | in gesprek over overbelasting en burn-out

Vragenlijst invullen

Ken jij of ben jij een ouder van een kind onder de 16 met een extra zorgvraag? Fijn als je de vragenlijst invult, of de link doorstuurt! Het invullen duurt ongeveer 20 minuten.

In Kaart: aanmelden ouders (zelf) van kinderen.

Lees meer

Kom ook op vrijdag 3 november 2023!

Zet alvast een groot uitroepteken in je agenda bij vrijdag 3 november. Want op die dag ben je van harte welkom op de SamenSterkdag 2023.

Waarom moest het anders?

In 2022 vond het evenement nog plaats op de eerste vrijdag van december. Net als het jaarlijkse Congres Cliëntenraden Gehandicaptenzorg daarvoor. Maar voor veel mensen is de maand december best wel druk. Sinterklaas komt naar Nederland. En dan is het ook nog Kerstmis. En oud en nieuw. Eigenlijk is nóg zo’n leuke dag erbij iets te veel van het goede. Daarom hebben we de SamenSterkdag verschoven.

Wanneer kan ik me aanmelden?

Aanmelden kan nu nog niet. Eind augustus krijgen jullie een uitnodiging met het programmaboekje voor het congres. Dan kan iedereen eerst rustig sessies uitkiezen. Enkele weken daarna zetten wij de inschrijving open.

Houd de mails KansPlus en KansPlus/VraagRaak in de gaten. Net als de sociale media van KansPlus, LSR,LFB en Ieder(in).

Nieuwe website

Het programmaboekje komt straks ook op de gloednieuwe website te staan. Ben je benieuwd naar de site? Kijk nu alvast lekker rond. Je vindt er ook foto’s en presentaties van vorig jaar.

Kijk maar eens! »

Hopelijk zien we je op 3 november 2023.

Tot dan!

Lees meer

Het KansPlus Café

Het KansPlus Café is een digitale bijeenkomst waar leden en ledengroepen van KansPlus elkaar kunnen ontmoeten en hun ervaringen met elkaar kunnen uitwisselen. De leden, ledengroepen en het bestuur van de landelijke organisatie hebben elkaar de laatste jaren weinig ontmoet. Daar wil het landelijk bestuur graag verandering in brengen. Er is gekozen om de bijeenkomsten digitaal te doen zodat mensen niet hoeven te reizen en ze op een laagdrempelige manier vanuit het hele land mee kunnen doen.

In 2023 zal het KansPlus Café drie keer de ‘digitale’ deuren openen. De eerste keer was op 9 mei. Er waren zo’n 15 bezoekers. Er is gesproken over verschillende onderwerpen.
Zoals: hoe wordt er omgegaan met stress bij bewoners als er nieuwe bewoners in een woongroep komen wonen of als er nieuwe deelnemers op de dagbesteding zijn?
Ook is gesproken over hoe om te gaan als je niet tevenreden bent met de zorg. Hoe geef je dat aan bij de medewerkers van de zorginstelling? Een lastig dilemma omdat er veel krapte is op de arbeidsmarkt. Medewerkers doen hun best, maar je wilt toch opkomen voor de belangen van je familielid of naaste.

De bezoekers vonden het fijn om hun ervaringen te kunnen delen met mensen die weten en begrijpen wat het betekent om ouder, broer of zus te zijn van iemand met een verstandelijke beperking te zijn. Het bestuur van KansPlus zal de komende tijd bespreken hoe de signalen vanuit de gesprekken kunnen worden omgezet in acties. Samen kunnen we het leven voor mensen met een verstandelijke beperking nog beter maken.

Wanneer is het volgende KansPlus Café?

Op 9 juli en op 12 september is er weer een KansPlus Café. Je kunt je aanmelden via https://vragenlijst.dezorgvraag.nl/kanspluscafe . Je krijgt dan een aantal dagen voor de opening van het Café een link toegestuurd waarmee je via Zoom toegang hebt tot het KansPlus Café.

Lees meer

Voorjaarsnota: plannen voor de gehandicaptenzorg

Op 28 april zond minister Kaag de Voorjaarsnota naar de Tweede Kamer. In deze nota geeft het kabinet een tussenstand van de Rijksbegroting van 2023 en een vooruitblik naar de komende jaren. De nota bevat een aantal nieuwe of aangepaste plannen voor de gehandicaptenzorg. Hieronder volgen een aantal van deze plannen.

 • Extra middelen voor VG7 in 2023 en 2024
  Het kabinet voegt zowel voor 2023 als 2024 40 miljoen euro toe aan de Wlz contracteringsruimte om, vooruitlopend op de tariefsherijking in 2025, zorgkantoren in staat te stellen maatwerk afspraken te maken over hogere tarieven voor VG7.
 • Verlenging regeling EMB
  De regeling voor bekostiging van zorg voor leerlingen in het speciaal onderwijs met een ernstig meervoudige beperking (EMB) wordt verlengd voor de jaren 2024, 2025 en 2026. Op deze wijze wordt tijd gevonden om dit op een goede wijze wettelijk te regelen. Hiervoor is voor die periode een jaarlijks bedrag van € 5 miljoen beschikbaar.
 • Herinvoering inkomensafhankelijke bijdrage Wmo
  Het abonnementstarief in de Wmo wordt afgeschaft en in plaats daarvan wordt de inkomensafhankelijke eigen bijdrage in de Wmo 2015 heringevoerd. Hierbij is het uitgangspunt dat zoveel mogelijk wordt aangesloten bij de vormgeving zoals die voorheen was. Dit moet leiden tot een bezuiniging die oploopt tot € 55 miljoen per jaar vanaf 2026.
 • Maatwerk regeling PGB
  Pgb-houders die zelf Wlz-zorg inkopen krijgen momenteel een maximumbedrag op basis van een zorgprofiel toegekend. Deze budgetten worden niet altijd opgemaakt. Dit wordt straks een bedrag op basis van te sluiten contracten dat eventueel tussentijds kan worden aangepast. VWS gaat ervanuit dat dit vanaf 2025 een bezuiniging oplevert, oplopend van € 30 miljoen in 2025 tot € 110 miljoen vanaf 2027.

Download de Voorjaarsnota 2023 via deze link .

Bron: vgn.nl

 

Lees meer

Koninklijke onderscheidingen voor vrijwilligers KansPlus

Ook dit jaar zijn meerdere vrijwilligers die zich inzetten voor de vereniging KansPlus onderscheiden met een koninklijke onderscheiding.

Henk de Rooij, voorzitter van de KansPlus ledengroep Bergen op Zoom is benoemd tot Ridder in de orde van Oranje Nassau. Hij kreeg zijn onderscheiding voor zijn verdiensten bij Habewo, de Ontmoetingskerk, Mentorschap WBr, WiBoZ en de adviesraad Sociaal Domein. De ledengroep Bergen op Zoom heeft een prachtige ondersteuningsbrief voor de aanvraag geschreven. De uitreiking in theater De Maagd is rechtstreeks uitgezonden door ZuidWest TV. Bekijk hier de uitzending terug. (Henk is te zien rond 1:40)

Bart Rijkers is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. In de raadszaal van het gemeentehuis van Valkenswaard ontving hij de onderscheiding uit handen van de burgemeester van Valkenswaard. Bart Rijkers zet zich al vele jaren in voor verschillende lokale organisaties. Via KansPlus/Sien zet hij zich in voor een kamp voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking.

Harry van der Heyden is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Hij ontving de onderscheiding uit handen van de burgemeester van Veldhoven. Harry van der Heyden zet zich al vele jaren in voor allerlei activiteiten op het gebied van zwemmen. Zo is hij een actieve vrijwilliger bij zwemclub de Dolfijnen, één van de activiteiten van KansPlus Valkenswaard e.o. Zijn werkzaamheden bestaan uit zweminstructeur en jeugdbegeleider.

KansPlus is de gedecoreerden dankbaar voor hun jarenlange inzet voor mensen met een verstandelijke beperking en feliciteert de gedecoreerden van harte.

Lees meer

Goed Gesprek Gids: samen werken aan een goed verloop van een bezoek van iemand met een verstandelijke beperking aan de (huis)arts

Als iemand met een verstandelijke beperking bij de (huis)arts op consult komt, loopt dit proces vaak niet vlekkeloos. Daarom hebben acht partijen samen de Goed gesprek Gids ontwikkeld. Daarin wordt beschreven wat de (huis)arts, begeleider, cliënt en zorgorganisatie kunnen doen om het gesprek beter te laten verlopen.

In een ideale situatie verloopt het bezoek van iemand met een verstandelijke beperking aan de (huis)arts vlekkeloos; de vraag is helder, er is onderling begrip en adviezen worden opgevolgd. Helaas gaat het in werkelijkheid vaak niet zo, blijkt uit gesprekken tussen beroeps-, branche- en cliëntenorganisaties. Daarom is er nu de Goed Gesprek Gids, waarmee alle betrokkenen aan de slag kunnen om het verloop van een bezoek aan de (huis)arts te verbeteren.

Of een bezoek van aan de (huis)arts goed verloopt, is niet afhankelijk van één persoon of partij, maar van alle betrokkenen. Daarom is in de Goed Gesprek Gids informatie gebundeld vanuit verschillende perspectieven. Het staat vol met aandachtspunten, tips en overwegingen.

Aandachtspunten, tips en overwegingen

Of een bezoek van aan de (huis)arts goed verloopt, is niet afhankelijk van één persoon of partij, maar van alle betrokkenen. Daarom is in de Goed Gesprek Gids informatie gebundeld vanuit verschillende perspectieven. Het staat vol met aandachtspunten, tips en overwegingen.

Het gaat niet alleen om het goede gesprek tussen de arts en zijn/haar patiënt en alles wat daarbij kan helpen, zoals goede gespreksvaardigheden en een duidelijke hulpvraag. Het  gaat ook om alle randvoorwaarden die het goede gesprek mogelijk maken. Denk bijvoorbeeld aan ondersteuning door begeleiders en aan dossiervoering. De verschillende betrokkenen kunnen de Goed Gesprek Gids gebruiken om onderling het goede gesprek aan te gaan en te bekijken hoe eenieder in samenhang kan bijdragen aan het goede verloop van een bezoek van iemand met een verstandelijke beperking aan de (huis)arts.

Goed gesprek Gids is een hulpmiddel

Het doel van de Goed Gesprek Gids is om alle betrokkenen in beweging te brengen de dagelijkse praktijk zo in te richten dat het bezoek aan de (huis)arts goed verloopt. Om daarbij te helpen beschrijft de Goed Gesprek Gids de wenselijke situatie. Het is dus geen handboek waar je volledig aan moet voldoen, maar een hulpmiddel. Iedereen kan dit document gebruiken om zaken zo goed mogelijk te regelen, onderling (op lokaal niveau) processen en werkwijzen te verbeteren en op elkaar af te stemmen.

Betrokken Partijen

Om de gids te ontwikkelen werkten vertegenwoordigers samen van acht partijen:

 • Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN)
 • KansPlus
 • Ieder(in)
 • Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV)
 • Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten (NVAVG)
 • Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN)
 • BPSW
 • Platform VG Brabant.

Deze actie komt voort uit afspraken die zijn gemaakt in het convenant Randvoorwaarden en facilitering medisch generalistische zorg voor mensen met een beperking.

De Goed Gesprek Gids is te downloaden via deze link.

Lees meer

Vijf keer meer mensen met een verstandelijke beperking aan COVID overleden dan verwacht

Uit onderzoek van de Radboud Universiteit en de Academische werkplaats Sterker op Eigen Benen blijkt dat er vijf keer meer mensen met een verstandelijke beperking aan COVID zijn overleden dan op basis van de omvang en leeftijdsopbouw verwacht zou mogen worden. Ook blijkt uit het onderzoek dat enkele andere doodsoorzaken tijdens de pandemie sterker toegenomen zijn bij mensen met een verstandelijke beperking dan bij de rest van de bevolking.

Op basis van de studie concluderen de onderzoekers dat er zowel in de klinische praktijk als in het volksgezondheidsbeleid meer aandacht moet komen voor de kwetsbaarheid van mensen met een handicap. Bovendien is er een betere infrastructuur nodig voor de monitoring van risicogroepen in zulke crisissituaties.

Meer over de onderzoeken is te lezen in de berichtgeving van de Nationale Zorggids via deze link en van de Academische werkplaats Sterker op Eigen Benen via deze link.

Lees meer

Patiënten- en cliëntenorganisaties doen voorstellen voor verbetering nieuwe subsidieregeling

Het ministerie van VWS heeft op 7 maart 2023 het voorstel voor een nieuwe subsidieregeling voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties (PG-organisaties) voorgelegd voor een internetconsultatie. Op 1 januari 2024 zal deze nieuwe subsidieregeling PGO 2024-2028 in werking treden. Het doel van de nieuwe subsidieregeling is het versterken en professionaliseren van de patiëntenbeweging. Zodat mensen met een aandoening of beperking de weg tot passende zorg weten te vinden en kunnen deelnemen aan de maatschappij. Ook KansPlus maakt gebruik van deze subsidieregeling.

In een reactie op de internetconsultatie op het nieuwe subsidiekader geeft KansPlus het volgende aan:

 • de voorgestelde verhoging van subsidiebedragen is een bescheiden vooruitgang. Het lijkt er nog steeds op dat de beschikbare subsidie voor de PG-subsidies in geen verhouding staan tot de middelen waarover de zorgaanbieders kunnen beschikken voor voorlichting en belangenbehartiging. In de laatste Miljoenennota is 45 miljoen extra opgenomen voor het Beleidskader vanaf 2024. Dat lijkt veel, maar dit bedrag moet verdeeld worden over de grote aantallen te subsidiëren patiëntorganisaties, het weinige aantal gehandicaptenorganisaties en nieuwe organisaties die gebruik gaan maken van het subsidiekader. De krachtsverhoudingen tussen aanbieders en cliënten/verwanten in de gehandicaptenzorg moet gelijkwaardiger.
 • de gehandicaptenorganisaties hebben een substantiële verbetering van hun middelen nodig om hun werk te kunnen blijven doen. De PG beweging heeft een belangrijke rol in de samenleving. De koepelorganisaties geven aan samenwerking met ons nodig te hebben in het verbeteren van het zorgstelsel. PG-organisaties zijn belangrijke bronnen van ervaringskennis en -deskundigheid die nodig zijn om de zorg en ondersteuning aan mensen met een aandoening beter en efficiënter te organiseren en om te bouwen aan een inclusieve samenleving.

Daarnaast verwijst KansPlus naar de reactie van Ieder(in) op de internetconsultatie. Deze is te lezen via deze link.

De volledige reactie van KansPlus kunt u hier lezen.

Lees meer