Actueel - Pagina 9 van 22

Werkconferentie Medezeggenschap en inspraak Wmcz2018

KansPlus organiseert samen met Odion en SIG op 11 juni van 10.30 tot 14.30 uur een gratis werkconferentie over Medezeggenschap en inspraak Wmcz2018 bij Van der Valk Hotel Oostzaan-Amsterdam, Westeinde 1, 1511 MA Oostzaan.

Deze werkconferentie is de afsluiting van een project waarin KansPlus, SIG en Odion samengewerkt hebben. Graag delen we de ervaringen over goede medezeggenschap uit dit project ook met andere zorgorganisaties in de regio Noord-Holland en nodigen hen daarom uit voor deze dag.

Programma
09.45 uur            Ontvangst met koffie, thee en zoete lekkernijen
10.30 uur            Opening
11.00 uur            Workshops ronde 1
12.00 uur            Uitgebreid lunchbuffet (warme en koude gerechten) en ter afsluiting een zoetbuffet
13.00 uur            Workshops ronde 2
14.00 uur            Gezamenlijke afsluiting
14.30 uur            Einde

Voor wie?

 • Cliëntenraden
 • Verwantenraden
 • Ondersteuners van cliëntenraden
 • Teamleiders en managers zorg
 • Bestuurders
 • Raden van Toezicht

Workshops
Er zijn 4 verschillende workshops. Je kunt 2 workshop kiezen aan welke je wilt meedoen.

 1. Een goede cliëntenraad
  Een cliëntenraad is er voor cliënten van een locatie. Of voor alle cliënten van de zorgorganisatie. Hoe ben je goed zichtbaar als raad? En met wie kun je samenwerken? We maken een plan in deze workshop.
 2. Een goed advies
  Wat is een advies? En wanneer is het een goed advies? Waar kun je aan denken als raad? Wat heb je nodig? En van wie krijg je wat je nodig hebt? In deze workshop gaan we dat samen ontdekken.
 3. Lokale onderwerpen of overstijgend voor de CCR
  Wie geeft advies? Hoort een onderwerp bij de locatie of juist bij de CCR? Dat is soms best moeilijk of niet direct duidelijk. In deze workshop gaan we oefenen met voorbeelden uit de praktijk.
 4. Op de stoel van ….
  Verschillende partijen zijn betrokken bij de medezeggenschap. Met hun eigen taken en gezichtspunten. Samen draag je bij aan goede zorg, ondersteuning en begeleiding.
  Kun jij je goed verplaatsen in een ander? En wil je graag eens op de stoel van de bestuurder of de Raad van Toezicht zitten? Of je verplaatsen in de cliëntenraad? Kom in beweging bij deze workshop.

Voor wie?

 • Cliëntenraden
 • Verwantenraden
 • Ondersteuners van cliëntenraden
 • Teamleiders en managers zorg
 • Bestuurders
 • Raden van Toezicht

Inschrijven

Via deze link. De werkconferentie en lunch zijn gratis. Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, dus meld je snel aan.

Lees hier de volledige uitnodiging.

Lees meer

Themabijeenkomst Voor jou wil ik zijn: hoe ga je om met het overdragen van de zorg?

Op 25 juni organiseert KansPlus in samenwerking met EMB Nederland, Sien en dit Koningskind een themabijeenkomst over het overdragen van de zorg van bijvoorbeeld ouder naar broer/zus of naar andere familieleden. Hoe ga je dit gesprek aan en welke uitdagingen komen hierbij kijken?

We bekijken de documentaire ‘Voor jou wil ik zijn’ en gaan daarna in gesprek met de hoofdpersoon Janine Barlo, de regisseur Marinka de Jongh  en met elkaar onder leiding van Gijs Wanders.

Wil je alvast een voorproefje van de film zien? Kijk dan hier.

Wanneer?

zaterdag 25 juni van 10.00 uur tot 12.30 uur (inloop vanaf 9.30 uur) gevolgd door een lunch van 12.30 uur tot 13.30 uur.

Waar?

Theater aan de Slinger, De Slinger 40, 3995 DE Houten

Voor wie?

leden van KansPlus, EMB Nederland, Sien en dit Koningskind

Kosten?

De bijeenkomst en lunch zijn gratis.
Dit wordt mogelijk gemaakt door Een van de Jongens, HUMAN, NPO fonds en CoBO en KansPlus, EMB Nederland, Sien en dit Koningskind.

Aanmelden:

Via deze link. Bekijk hier de uitnodiging als filmposter.

Vragen:

Neemt contact met KansPlus via info@kansplus.nl of via 030-2363744.

 

N.B. Voor de Algemene vergadering KansPlus van 13.45 uur tot 15.00 uur kunt u zich aanmelden via deze link.

Lees meer

Geef ons DigiD

Wettelijke vertegenwoordigers van mensen met een beperking worden uitgesloten van de digitale overheid doordat ze geen toegang hebben tot de DigiD van hun broer, zus of kind. Dat is echt onnodig en ontzettend belastend. En dat terwijl de dagelijkse zorg vaak al erg zwaar is. Herken je dit? Al jaren vraagt KansPlus, samen met EMB Nederland, Sien en dit Koningskind aandacht voor dit probleem.

We komen opnieuw in actie en hebben een pamflet geschreven waarbij we nogmaals bij de overheid aangeven wat het probleem is en wat de oplossing.

Geef ons DigiD en stop de digitale uitsluiting van wettelijk vertegenwoordigers

Help je mee om hier nog meer aandacht voor te krijgen? Deel dit bericht en het pamflet dan nu.

Geef ons DigiD.

Lees meer

KansPlus zoekt een voorzitter en bestuurslid voor het landelijk bestuur

Ben jij in voor een boeiende en uitdagende plek in de landelijke belangenbehartiging voor mensen met een verstandelijke beperking?

KansPlus zoekt een voorzitter en een algemeen bestuurslid voor het Landelijk Bestuur waarin zij vorm geven aan een dynamische belangenorganisatie die de kwaliteit van leven van mensen met een verstandelijke beperking voorop stelt.

KansPlus wil meer zijn dan zo maar een vereniging. Door middel van afspraken en afstemming met ledengroepen, cliëntenraden, familieverenigingen en andere organisaties in de zorg geven we inhoud aan onze opdracht van belangenbehartiging en individuele dienstverlening. Leden van KansPlus zijn het fundament van de vereniging. Ook het betrekken van andere groepen en verenigingen bij onze activiteiten vinden wij belangrijk.

De leden van het Landelijk Bestuur steken zelf de handen uit de mouwen, dragen actief bij, ondersteund door een professioneel bureau met een directeur. Dat vraagt dus om kennis van de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en ook om bestuurlijk inzicht en vaardigheden. Bovendien vraagt het om beschikbaarheid je in te zetten, de KansPlus visie uit te dragen en om op  bijeenkomsten een inbreng te hebben.
Het is wenselijk dat de bestuurder een affiniteit of directe betrokkenheid heeft met de doelgroep.

Voorzitter

Deze is het boegbeeld van KansPlus en is bij voorkeur een ervaringsdeskundige als verwant van een persoon met een verstandelijke beperking. De voorzitter is een verbindende persoon die graag samenwerkt, zijn/haar leiderschap graag inzet voor een vrijwilligersorganisatie en een gezamenlijke visie op langere termijn kan ontwikkelen en de vereniging extern kan vertegenwoordigen.

Een goed extern netwerk in de langdurige zorg is een pre. Maar ook om kunnen gaan met de verschillende groepen binnen het netwerk hoort er bij. Van belang is dat er sprake is van een goede samenwerking en verstandhouding met de directeur en het bureau.

Algemeen bestuurslid

Wij zoeken een algemeen bestuurslid met een grote betrokkenheid bij mensen met een verstandelijke beperking en hun naasten. Een bestuurslid die de vereniging met slagkracht wil besturen vanuit een krachtige gezamenlijke visie en wil meewerken aan beleidsbeïnvloeding en belangenbehartiging en andere inhoudelijke en/of bedrijfsmatige onderwerpen passend bij je kennis en ervaring.

Heb je belangstelling voor één van de functies? 

Wij maken graag kennis met je.
Neem contact met Dickie van de Kaa, directeur van KansPlus via d.vandekaa@kansplus.nl of 030 236374 of met José Laheij, vicevoorzitter van KansPlus via j.laheij@kansplus.nl of 06 4828 1501.

De sluitingsdatum voor sollicitaties is op 10 mei. Op 16 mei zullen gesprekken plaatsvinden.

20220419_kansplus_advertentievzbestuurslid_def

Delen van dit bericht wordt op prijs gesteld.

Lees meer

Gift voor Oekraïne

De landelijke organisatie KansPlus is net als vele anderen begaan met het lot van de mensen in de Oekraïne. Vanzelfsprekend gaan daarbij onze gedachten uit naar mensen met een beperking en hun naasten die nog daar zijn of op de vlucht zijn.

KansPlus doneert €1000 aan Stichting Parents². Zij geven financiële noodhulp aan gezinnen van kinderen met een beperking die geen inkomen of onderdak meer hebben of die op de vlucht zijn. Dat doen zij via hun contactpersonen in verschillende steden, die zelf ook ouder zijn van een kind met een beperking.

Stichting Parents² werkt sinds een aantal jaren in zeven plaatsen in Oekraïne aan de opbouw van lokale organisaties van ouders die een kind met een beperking hebben. Parents² doet dat door trainingen te verzorgen voor ouders en door hen advies en support te geven bij projecten voor zorg en onderwijs.
In Rivne ondersteunen zij de ouderorganisatie Babysun. Een aantal jaren geleden heeft deze organisatie op eigen kracht een school / trainingscentrum opgericht waar hun kinderen na de reguliere schooltijden en op zaterdag onderwijs en therapie op maat krijgen.
Eén van de bestuursleden van deze ouderorganisatie is Vitaly Korsunsky. In dit bericht schrijft hij over de oorlog in Oekraïne en wat dat met hem, zijn gezin en andere ouders doet.

Kijk voor meer informatie over Parents² en voor contact op www.parentsxparents.com.

Wilt u de Stichting Parents² ook financieel steunen? U kunt uw gift overmaken op NL36 RABO 0327 7201 15 of via de volgende QR code.   

 

Lees meer

Webinar tool ‘Wat als ik het niet meer kan?’

DE INSCHRIJVING IS GESTOPT. HET MAXIMAAL AANTAL DEELNEMRS IS BEREIKT.

 

Op 16 mei 2022 organiseert KansPlus van 19.30 uur tot 21.00 uur een webinar over de tool ‘Wat als ik het niet meer kan?’
We laten zien waar de tool te vinden is, hoe de tool is opgebouwd en we gaan in gesprek over de tool.

Iedereen die intensief voor iemand met een beperking zorgt, staat er weleens bij stil. Wie zal mijn plaats innemen als ik het niet meer kan? Aan wie kan ik het overdragen? En hoe pak ik dat aan?

De tool Wat als ik het niet meer kan? wijst je de weg naar informatie, organisaties, hulpmiddelen en websites die kunnen helpen bij de beantwoording van deze vraag.

De tool laat je ook meelezen met de verhalen van andere naasten. Naasten die zich net als jij afvragen wie hun rol zou kunnen overnemen en wie er voor hun kind of broer of zus zal zijn.

De tool is opgebouwd rond vragen van naasten en geeft verschillende richtingen aan om met de vraag ‘Wat als ik het niet meer kan?’ om te gaan. Rondom verschillende thema’s zoals bewustwording, zorg en wonen, omgaan met emoties, de mensen om je heen.

 

Voor wie?
voor leden van KansPlus en andere belangstellenden, naasten van mensen met een verstandelijke beperking (maximaal 25 deelnemers)

Wanneer?
op maandag 16 mei van 19.30 uur tot 21.00 uur digitaal via Zoom

Aanmelden?
U kunt zich niet meer aanmelden. Het maximaal aantal deelnemers is bereikt. Na aanmelding ontvangt u op 12 mei een link voor deelname.

Vragen?
Mail naar communicatie@kansplus.nl of bel met 030-2363744

Lees meer

Reactie KansPlus op bestuurlijk akkoord ‘Transitie naar een toekomstbestendige gehandicaptenzorg’

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) hebben een akkoord gesloten. Het doel van dit akkoord is om een transitie te maken naar een duurzame, toekomstbestendige en betaalbare gehandicaptenzorg.  Het akkoord is afgesloten voor vijf jaar en loopt tot en met 2026.

ZN en de VGN stellen dat een toekomstbestendige gehandicaptenzorg vraagt om andere, vernieuwende manieren om de zorg te organiseren. Aan de hand van vijf thema’s, de zgn. kanslijnen, geven ze vorm aan het anders organiseren van betaalbare zorg. Het Landelijk akkoord gehandicaptenzorg is al verstuurd naar de zorgorganisaties.

KansPlus is zeer verontrust over de gevolgen van dit akkoord voor de kwaliteit van leven voor mensen met een verstandelijke beperking en vraagt aandacht voor het volgende:

 • Het is onvoorstelbaar dat in deze tijd een dergelijk akkoord tot stand is gekomen zonder gelijkwaardige inbreng van cliëntorganisaties.
 • Het is zeer zorgelijk dat de verantwoordelijkheid van zorgaanbieders voor het bieden van kwalitatief goede zorg gericht op het bevorderen van de kwaliteit van leven wordt vervangen door de verantwoordelijkheid van zorginstellingen voor het werken aan duurzame, toekomstbestendige en betaalbare gehandicaptenzorg. Het gaat om zorg en ondersteuning aan mensen.
 • Zorgaanbieders hebben een eigen verantwoordelijkheid om de instroom van nieuwe zorgverleners te bevorderen en de uitstroom te beperken door het verbeteren van arbeidsvoorwaarden en werkomstandigheden.
 • Het is onbegrijpelijk dat er geen aandacht is voor de alsmaar toenemende bureaucratie en overhead in zorginstellingen. Ook worden geen grenzen gesteld aan het eigen vermogen dat bij sommige zorgaanbieders buitensporig hoog is.
 • Het streven om de instroom in de Wlz te beperken leidt niet tot verlaging van de kosten op landelijk niveau. Het is een verschuiving van de kosten van de Wlz naar Wmo en van zorgkantoren naar gemeenten. Kostenverlaging kan alleen gerealiseerd worden als mensen niet meer de zorg krijgen die ze nodig hebben. Onvoldoende zorg in de WMO kan leiden tot ernstige problemen voor mensen en tot de ontwikkeling van een meer complexer zorgvraag.
 • Als VGN en ZN gezamenlijk streven naar een verminderde instroom wordt de positie van het CIZ als orgaan voor onafhankelijke indicatiestelling aangetast.
 • Inzet van technologie leidt niet alleen tot vereenzaming van mensen, maar ook tot een reductie van het beroep van de zorgverlener tot het verrichten van functionele handelingen. Daarmee wordt voorbij gegaan aan de noodzaak tot het bieden van nabijheid.
 • De inzet van professionele zorg wordt aanvullend gemaakt op de inzet van mantelzorgers. Zij worden verantwoordelijk gemaakt voor problemen die zorgaanbieders hebben om hun verantwoordelijkheid voor goede zorg waar te maken.
 • De voorgestelde verschraling van de dagbesteding zal direct leiden tot een verschraling van de kwaliteit van leven van de betrokkenen. Woninggebonden dagbesteding zal niet leiden tot vermindering van de personeelskosten, tenzij er van wordt uitgegaan dat deze dagbesteding er door de woonbegeleiders maar even bijgedaan word

Vrijdag 1 april hebben de cliëntenorganisaties Iederin, KansPlus en LFB en gesproken over het Landelijk Akkoord gehandicaptenzorg.

VGN en ZN hebben aangegeven dat het niet betrekken van de cliëntenorganisaties bij de totstandkoming van het landelijk akkoord niet juist was.  De kennis vanuit het cliënt- en naastenperspectief is gemist en de effecten van het akkoord waren onvoldoende in beeld. Ook is geconstateerd dat er goede intenties en bedoelingen ten grondslag liggen aan het akkoord.

De cliëntenorganisaties hebben in dit overleg de risico’s en ongewenste effecten benoemd via de lijn die aangegeven is in de Inleiding en Ambitie van het landelijk akkoord. Voor donderdag 7 april staat een vervolgoverleg gepland.

Wij houden u via onze websites op de hoogte over de verdere ontwikkelingen omtrent dit bestuurlijk akkoord wat van grote invloed is op de kwaliteit van leven en zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.

 

(Lees hier het volledige bestuurlijk akkoord ‘Transitie naar een toekomstbestendige gehandicaptenzorg’ van VGN en ZN)

Lees meer

In memoriam Jan Hoornsman

Via het bestuur van de  KansPlus ledengroep Noord-Holland Noord (NHN), ontvingen wij het droevige bericht dat op 10 februari 2022 Jan Hoornsman is overleden.

Jan Hoornsman stond bekend als een zeer sociaal bewogen en maatschappelijk betrokken mens. Reeds in de jaren 80 zette Jan zich in voor onze doelgroep en maakte hij als penningmeester deel uit van het bestuur van VOGG De Noordkop. Hij maakte zich hard voor vele initiatieven die destijds werden ondernomen voor onze doelgroep en was zeer betrokken bij o.a. het paardrijden en het vervoer van de Avondschool (SASV). Hij vond het belangrijk om dit soort initiatieven vanuit de vereniging te stimuleren en waar mogelijk financieel te ondersteunen.

Naast zijn deelname binnen het bestuur van VOGG De Noordkop zat Jan ook in andere overlegorganen, zoals bijv. de Regionale Commissie. Standaard bezocht hij de landelijke vergaderingen van KansPlus en maakte hij op vele fronten gebruik van de mogelijkheden op te komen voor de mens met een verstandelijke beperking.

Na de fusie van de afdelingen VOGG De Noordkop, West-Friesland en Alkmaar tot KansPlus Noord-Holland Noord (NHN) bleef Jan zich als bestuurslid inzetten in de functie van secretaris. Hij bleef dit doen met hart en ziel, zelfs toen zijn gezondheid hem langzaam in de steek begon te laten. Tijdens bestuursvergaderingen gaf Jan heel duidelijk aan dat hij –ondanks zijn afnemende gezondheid- wel graag betrokken wilde blijven en wilde deelnemen aan de vergaderingen. De laatste ledengroep vergaderingen hebben wij gehouden in het verzorgingshuis, waar hij inmiddels naar toe was verhuisd .

Naast zijn inzet voor onze vereniging heeft Jan ook zijn steentje bijgedragen aan vele andere maatschappelijke initiatieven, zoals de Bel- en Buurtbus in de Noordkop. Hij ondersteunde deze initiatieven niet alleen bestuurlijk (meestal als penningmeester), maar was ook actief op praktisch gebied, zoals bijv. als chauffeur. Wederom werd duidelijk hoe belangrijk hij mobiliteit vond, in dit geval voor ouderen en minder validen. Wij herkenden deze inzet en dachten terug aan zijn onvermoeibare daadkracht m.b.t. het vervoer van de Avondschool.

In zijn werkbare leven heeft Jan ruim 40 jaar leiding gegeven aan de financiële administratie van CAV de Wieringermeer in Slootdorp. Na zijn pensionering in 2009 kon hij zich volledig toewijden aan hetgeen hij maatschappelijk van groot belang vond.

KansPlus is Jan Hoornsman bijzonder erkentelijk voor zijn decennialange inzet en verdiensten voor KansPlus en daarmee voor mensen met een verstandelijke beperking en wenst de familie en alle andere betrokkenen sterkte met dit verlies, slechts vier maanden na het overlijden van zijn vrouw.

Lees meer

Koninklijke onderscheiding voor Pouwel van de Siepkamp

Op vrijdag 11 maart ontving Pouwel van de Siepkamp een Koninklijke Onderscheiding uit handen van burgemeester Franck Backhuijs van de gemeente Nieuwegein. Hij is benoemd tot Ridder in de orde van Oranje Nassau.

Pouwel van de Siepkamp zet zich sinds vele jaren in als vrijwilliger bij diverse organisaties die actief zijn op het gebied van ondersteuning aan en belangenbehartiging voor mensen met een verstandelijke beperking.

KansPlus
Pouwel van de Siepkamp was bestuurslid (2007-2016) en voorzitter (2016-2020) van KansPlus, belangennetwerk voor mensen met een verstandelijke beperking en hun naasten. Hij lobbyde bij ministeries, brancheorganisaties en zorginstellingen om de kwaliteit van de zorg en daardoor de kwaliteit van leven te verbeteren. Hij was de motor achter het onderzoek naar sociale inclusie van de doelgroep in een beschutte woonomgeving. Hij nam deel aan de actualisatie van het zorgprofiel VG7 en aan het traject tot de leidraad Perspectief op persoonsgerichte zorg. Tijdens de coronapandemie voerde hij wekelijks overleg met ministeries, belangenverenigingen en zijn brede netwerk van naasten om de doelgroep zoveel mogelijk te beschermen tegen de effecten van de pandemie en de maatregelen.

Gentle Teaching
De heer Pouwel van de Siepkamp fungeerde als ambassadeur van de methode ‘gentle teaching’ voor mensen met een verstandelijke beperking. Hij stond aan de basis van de introductie van de methode in Nederland, ontwikkelde lesmateriaal, leidde trainers op, verzorgde trainingen voor begeleiders in verschillende landen en was adviseur bij implementatietrajecten en individuele cliënt trajecten.

RIGPA
Van 2006 – 2014 was de heer Pouwel van de Siepkamp lid van het spiritueel zorgnetwerk RIGPA Spiritual care educational program. Hij begeleidde zorgverleners in de zorg voor chronisch zieken en stervenden.

Werkverband van Ouders en Familieleden Instellingen
Van 2003 – 2007 was de heer Van de Siepkamp bestuurslid van het Werkverband Ouders en Familieleden Instellingen. Hij fungeerde als lid van diverse vaste commissies, nam deel aan de landelijke overleggen en schreef mede de beleidsnota’s en programma’s. Hij verdedigde de belangen van mensen met een verstandelijke beperking richting de overheid, de politiek en adviesorganen. Ook bereidde hij mede de fusie voor tot KansPlus.

Dennendal
Van 1994 – 2008 was de heer Pouwel van de Siepkamp voorzitter van de Familievereniging Dennendal, later Familievereniging Reinaerde (een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking). Hij organiseerde mede de activiteiten en de bijeenkomsten en vertegenwoordigde de vereniging richting de landelijke cliëntenorganisaties.

Groenlinks
Sinds 1992 is Pouwel van de Siepkamp vrijwilliger bij Groenlinks. Hij was coördinator van het landelijk netwerk zorg, was lid van schaduwcommissie in de gemeenteraadsfracties en raadslid bij de gemeente Nieuwegein.

Kortom, Pouwel van de Siepkamp heeft zich gedurende lange tijd ingezet voor het verbeteren van de kwaliteit van leven voor mensen met een verstandelijke beperking en hun naasten. Dit doet hij met grote passie en heel veel deskundigheid.
Op dit moment is Pouwel van de Siepkamp vrijwillig beleidsadviseur bij KansPlus.

Lees meer

Vervolg- Aanvraag Wlz-indicatie kan niet zonder inzet familie

Zet bij de aanvraag van een Wlz-indicatie de familie van de cliënt niet langer buitenspel. Dat is de oproep van dertien landelijke organisaties aan de Tweede Kamer.

De cliëntenorganisaties Alzheimer Nederland, KansPlus, SIEN, EMB Nederland, LOC Waardevolle Zorg, de beroepsverenigingen V&VN, Verenso, NVAVG, NVO en NIP en de brancheorganisaties ActiZ, VGN en Zorgthuisnl schreven eind november 2021 gezamenlijk een brief aan Kamerleden met het voorstel de wet op dit punt te verbeteren.

Er zijn vragen gesteld door de VVD-fractie en door de CDA-fractie of de minister het probleem herkent en zo ja, of de minister bereid is dit op te lossen door de Wet langdurige zorg aan te passen. Naar aanleiding van deze vragen is er met het ministerie van VWS contact geweest. Helaas heeft dit niet geleid tot een toezegging van het ministerie om het voorliggende wetsvoorstel te benutten om dit probleem op te lossen. Hoewel de nota naar aanleiding van het verslag nog niet bekend is, gaan wij er dan ook van uit dat de minister geen nota van wijziging zal indienen die voorziet in een oplossing van het probleem.

Wij vinden het zeer onwenselijk dat dit probleem blijft bestaan en roepen daarom op om het wetsvoorstel te amenderen zodat een familielid namens een cliënt een (her) indicatie kan aanvragen en de vervolgbeslissingen kan nemen die nodig zijn om de aanspraak op zorg te verwezenlijken.

Dit schrijven de bovengenoemde organisaties op 2 maart in een brief aan de leden van de vaste commissie van VWS voor de behandeling van wetsvoorstel 35 943.

20220302uJM VWS Wetsvoorstel 35 943

Lees meer