Actueel - Pagina 8 van 28

Cliëntenorganisaties sturen Tweede Kamer inbreng voor debat gehandicaptenbeleid

Op 14 september debatteerde de Tweede Kamer over het gehandicaptenbeleid.
Ieder(in), EMB Nederland, Helpende Handen, KansPlus, Dit Koningskind, LFB, het LSR, Naar Keuze, Per Saldo, Sien en Spierziekten Nederland stuurden in een gezamenlijke brief, hun inbreng voor dit commissiedebat. Dit deden zij namens 2 miljoen mensen met een beperking of chronische ziekte. 

Lees meer

Doe mee aan ons onderzoek over onvrijwillige zorg en de Wet zorg en dwang!

Heb jij als cliënt, naaste of vertegenwoordiger ervaring met onvrijwillige zorg en de Wet zorg en dwang? Deel deze met ons door onderstaande vragenlijst in te vullen. En help ons zo in beeld te brengen hoe er het in de praktijk voor staat met de kennis over de wet én de toepassing van onvrijwillige zorg.

 

Wat is de Wet zorg en dwang en onvrijwillige zorg?

De Wet zorg en dwang (Wzd) zorgt voor betere bescherming van mensen die te maken krijgen met onvrijwillige zorg. De wet bepaalt of je zorg mag krijgen waar je geen duidelijke toestemming voor geeft. Of zorg die je niet wilt en waar je je tegen verzet. Dan gaat het bijvoorbeeld over medicatie of medische handelingen die je niet wilt of het beperken van je bewegingsvrijheid.

 

Voor wie is deze vragenlijst?

Je kunt de vragenlijst invullen als je:

 

  • een verstandelijke beperking hebt,
  • én zorg en ondersteuning in een instelling en/of thuis ontvangt van formele hulpverleners of een zorgorganisatie.  Ook je naasten en vertegenwoordigers kunnen de vragenlijst (eventueel samen met jou) invullen.

De vragenlijst

Welke ervaringen heb jij opgedaan met onvrijwillige zorg? En wat weet je van de Wet zorg en dwang? Heb je bijvoorbeeld informatie gekregen van je zorgaanbieder? En ken je de cliëntvertrouwenspersoon van de Wzd? Vul hier onze vragenlijst in. Dit kan tot en met 2 oktober.

Het invullen van de vragenlijst duurt 15 tot 20 minuten.

Waarom dit onderzoek?

Dit onderzoek is een samenwerking van de cliëntorganisaties Alzheimer NL, Ieder(in), KansPlus, LFB, het LSR en Per Saldo. De uitkomsten nemen we mee in gesprekken over het verbeteren van de Wet zorg en dwang met zorgorganisaties zoals de ActiZ, VGN en V&VN, en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Zodat ook jouw ervaringen en die van je naasten en/of vertegenwoordiger gehoord worden.

Lees meer

Doe mee aan de campagne ‘Inclusieve Stembureaus’ 2023

In elke Nederlandse gemeente een inclusief stembureaus: dat is waar stichting Prokkel zich ook bij de komende Tweede Kamerverkiezingen van 22 november 2023 voor inzet.
In alle gemeenten minimaal één stembureau met daarin een duo bestaande uit een vrijwilliger met en een vrijwilliger zonder een (licht) verstandelijke beperking. Wil jij bijdragen aan een inclusieve samenleving? Meld je aan als deel van een Prokkelduo!

 

 

 

 ‘Ik voel me gelijkwaardig’
Noortje en Rene waren afgelopen verkiezingen een Prokkelduo. Noortje is ervaringsdeskundige en vertelt: “We hadden een goede samenwerking. René was niet te betuttelend, waardoor ik me gelijkwaardig voelde. Eerst werkten we samen voor de gezelligheid, maar later deden we elk eigen taken, want dat kon prima. Ik ben begonnen met kijken of de stembiljetten netjes in de bus gingen en heb ook de biljetten uitgedeeld. Daarna heb ik ook stempassen gecontroleerd.” Ook Rene geeft aan dat het voor hem heel verrijkend was.

Inclusieve stembureaus 2023
Mensen met een verstandelijke beperking zijn meer dan hun beperking. Ze laten zo zien dat ze van betekenis willen en kunnen zijn. En het vergroot tegelijkertijd hun interesse voor de democratie en het stemrecht, zowel bij henzelf als bij mensen in hun omgeving.

Ter voorbereiding van de vrijwilligers organiseert stichting Prokkel voor Prokkelduo’s een “online les met Lieke”.  Ervaringsdeskundige Lieke vertelt wat er als vrijwillige van je verwacht wordt op het stembureau. Een goede voorbereiding voor de (verplichte) e-learning van de gemeente.

Bij de afgelopen verkiezingen hebben meer dan 180 gemeenten meegedaan en het als zeer positief ervaren. De meeste gemeentes doen dan ook weer mee met dit initiatief.

Aanmelden kan hier: https://www.prokkel.nl/inclusieve-stembureaus/lijst-met-nederlandse-gemeenten/
Meer informatie over de inzet van Prokkelduo’s en bijbehorende toolkits en ook hoe je als gemeente kunt deelnemen vind je hier: https://www.prokkel.nl/inclusieve-stembureaus/.

Heb je vragen? Neem dan contact op met Marian Geling, landelijk projectleider stichting Prokkel: marian@prokkel.nl of 06 2705 7594.

Lees meer

KansPlus e.a.: gehandicaptenzorg zet in op eenzijdige oplossing personeelstekorten

Voor een achtergrondartikel in Zorgvisie is once vicevoorzitter José Laheij geïnterviewd over de effecten voor cliënten na het sluiten van het tranistieakkoord tussen zorgaanbieders (VGN) en zorgkantoren (ZN). Onderstaand treft u een deel van het artikel aan. Mocht u meer informatie willen hebben, stuur dan een mailtje naar d.kloosterman@kansplus.nl

 

Cliënten- en naastenorganisaties vrezen voor de effecten van het transitieakkoord voor de gehandicaptenzorg. Door de personeelstekorten zal er volgens dit akkoord een groot beroep op naasten moeten worden gedaan. De cliëntenorganisaties vinden dit een eenzijdige oplossing van het vraagstuk rondom personeelstekorten. “Een brede analyse van oorzaken is niet in dit akkoord opgenomen”, zegt José Laheij, vicevoorzitter van KansPlus.

Laheij, die ook spreekt namens de andere cliënten- en naastenorganisaties en Ieder(in), vertelt dat zij met de presentatie van het transitieakkoord vorig jaar al werden verrast over de nadruk die werd gelegd op de inzet van familie om een deel van de zorg over te nemen. “We zagen dat het akkoord blijft hameren op de inzet van naasten, technologie en ambulantisering om de personeels- en financiële tekorten op te lossen.”

Enorm zware belasting

Zij vreest de gevolgen voor mensen met een beperking en naasten als dat gebeurt. Ouders en familie van mensen met een beperking krijgen minder tijd voor hun eigen sociale leven, werk en inkomen komen onder druk te staan. “Het is een enorm zware belasting bij de huidige zorg die al levenslang en levensbreed geleverd wordt door naasten.  En het heeft consequenties voor mensen met…..

Lees meer

Documenten n.a.v. ledenvergadering over de Wzd en de cliëntenvertrouwenspersoon

Op 24 juni 2023 vond de Algemene ledenvergadering van KansPlus plaats. Tijdens het ochtendgedeelte heeft Petra van Zaanen, cliëntenvertrouwenspersoon vanuit de LSR, een korte presentatie gegeven over de wet Zorg & Dwang en haar rol als cliëntenvertrouwenspersoon. Daarna hebben de aanwezigen met elkaar aan de hand van een spel gediscussieerd over de Wzd. Onderstaand treft u de presentatie aan over de Wzd en enkele andere documenten.

Inleiding Wzd

Stappenplan Wzd

Bij besluitvorming betrokken zorgverleners

 

Wilt u meer weten over de Wzd? meldt u dan aan voor één van de onlinebijeenkomsten over de Wzd die in september gehouden worden. Klik hier voor meer informatie.

Lees meer

Online informatiebijeenkomsten over onvrijwillige zorg op komst

In september vinden vijf digitale bijeenkomsten plaats over de Wet Zorg en Dwang (Wzd). De wet is het afgelopen jaar geëvalueerd, later dit jaar doet het ministerie van VWS een aantal voorstellen om de wet te wijzigen. Tijdens de bijeenkomsten worden cliënten en naasten bijgepraat over de huidige stand van zaken. Bovendien kunnen zij hun ervaringen met onvrijwillige zorg en de Wzd delen.

Tijdens de bijeenkomsten wordt in begrijpelijke taal uitgelegd wat onvrijwillige zorg en de Wzd zijn. Er wordt antwoord gegeven op vragen zoals: wanneer heeft iemand te maken met de Wet zorg en dwang?; aan welke afspraken/ regels moet de zorginstelling zich houden?; hoe zit het met de Jeugdwet, Wmo en zorgverzekeringswet en onvrijwillige zorg?; op welke punten wordt bekeken de Wet te wijzigen?

Aanmelden

Aanmelden voor de digitale bijeenkomst over de Wzd kan hier. Wie zich aanmeldt, krijgt drie dagen voor de bijeenkomst een digitale link om in te loggen. Alle bijeenkomsten zijn digitaal en starten om 19.30. Elke sessie wordt rond 21.00 uur afgesloten.

 

Er vinden vijf bijeenkomsten plaats, voor vijf verschillende doelgroepen:

• Dinsdag 12 september 2023: voor mensen met een verstandelijke beperking.
• Donderdag 14 september 2023: voor naasten van mensen met een psychogeriatrische aandoening.
• Dinsdag 19 september 2023: voor naasten van mensen met een verstandelijke beperking.
• Donderdag 21 september 2023: voor cliëntenraadsleden en verwantenraadsraadselen.
• Woensdag 27 september 2023: voor mensen die een persoonsgebonden budget gebruiken.

 

De stem van de cliënt

De bijeenkomsten worden georganiseerd door ‘De stem van de cliënt’. Dit is een samenwerkingsproject in opdracht van het ministerie van VWS in het kader van de Wet zorg en dwang. Belangrijkste doelstelling is het verspreiden van informatie over de wet en signaleren van knelpunten bij de achterban. ‘De stem van de cliënt’ is een samenwerkingsverband van cliëntenorganisaties Alzheimer Nederland, Het LSR, Ieder(in), LFB, KansPlus en Per Saldo.

Lees meer

Ieder(in) zoekt ervaringsverhalen over bestaansonzekerheid

Ieder(in) wil meer inzicht krijgen in bestaansonzekerheid bij mensen met een beperking of chronische ziekte. Daarom is Ieder(in) op zoek naar mensen die hun ervaring willen delen. Deze ervaringen worden gebruikt om te zorgen dat de overheid beter beleid maakt en meer ondersteuning biedt.

Mensen met een beperking of chronische ziekte kunnen vaak moeilijk rondkomen. Dit komt bijvoorbeeld door een te laag inkomen met nauwelijks kans op verbetering, hoge zorgkosten, een slechte woonsituatie of het ontbreken van sociale steun.

Deel je ervaring
Heb jij hier ervaring mee? Dan kun je jouw ervaring delen via dit formulier: Ervaringsverhaal over bestaanszekerheid. Uiteraard beschermt Ieder(in) jouw privacy en gaan we vertrouwelijk om met jouw verhaal.

In sommige gevallen neemt Ieder(in) contact op voor een gesprek. Dat doen ze om nog beter te onderzoeken wat verschillende groepen nodig hebben.

Lees meer

Cliëntenperspectief ontbreekt in transitieakkoord gehandicaptenzorg

De toekomst van de gehandicaptenzorg kan en mag niet worden bepaald als de mensen om wie het gaat hier geen volwaardige stem in hebben. Cliëntenorganisaties trekken zich nu terug uit de gesprekken met de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) rondom het landelijk akkoord ‘Transitie naar een toekomstbestendige gehandicaptenzorg’. Al langere tijd hameren KansPlus, Helpende Handen, 2CU, Dit Koningskind, EMB Nederland, LFB, Het LSR, Sien, Per Saldo, Naar-Keuze en Ieder(in) erop dat het perspectief van mensen met een beperking en hun naasten onvoldoende is geborgd in dit akkoord.

 

Geen volwaardige stem

Door stijgende kosten en arbeidsmarktproblematiek staat de gehandicaptenzorg onder druk. Daarom sloten VGN en ZN in februari 2022 een landelijk akkoord voor een transitie naar een duurzame, toekomstbestendige en betaalbare gehandicaptenzorg. Direct bij het verschijnen van dit akkoord vroegen bovengenoemde cliëntenorganisaties al aandacht voor het ontbrekende cliënten- en naastenperspectief. Hierover is veelvuldig contact geweest met VGN en ZN. Desondanks krijgen de vertegenwoordigende organisaties van mensen met een beperking en hun naasten geen volwaardige, betekenisvolle stem in het akkoord.

Niets over ons zonder ons

Volgens het VN-verdrag Handicap is het betrekken van cliëntenorganisaties en ervaringsdeskundigheid niet vrijblijvend. Samen vormen de genoemde organisaties een netwerk dat diepgeworteld is in de achterban van mensen met een beperking en hun naasten. Zij willen met hun kennis en ervaring bijdragen aan oplossingen voor de grote uitdagingen in de gehandicaptenzorg. Het kan niet zo zijn dat zorgkantoren en zorgaanbieders alleen met elkaar hier afspraken over maken.

Positie cliëntenorganisaties

KansPlus, Helpende Handen, 2CU, Dit Koningskind, EMB Nederland, LFB, Het LSR, Sien, Per Saldo, Naar-Keuze en Ieder(in) hebben daarom aan VGN en ZN laten weten geen mogelijkheden meer te zien om op een wezenlijke manier bij te dragen aan de acties vanuit het landelijk akkoord. Wel blijven zij zich inzetten voor de ‘Toekomstagenda zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking’. Daarin zijn cliëntenorganisaties goed gepositioneerd en worden mensen met een beperking en hun naasten betrokken bij de te nemen acties.

Lees meer

Jaaroverzicht 2022 gepubliceerd

In dit jaaroverzicht geven wij een samenvatting van de werkzaamheden van de landelijke organisatie KansPlus in 2022. KansPlus is een belangenorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking. Het merendeel van onze leden bestaat uit ouders, broers en zussen van mensen met een verstandelijke beperking. Ook mensen met een beperking zijn lid van KansPlus.

Het landelijk bestuur van KansPlus is trots op de ledengroepen en weet dat zij vaak met beperkte menskracht zich optimaal en op vrijwillige basis inzetten voor een mooi leven voor mensen met een verstandelijk beperking. Hier past alleen maar hele grote waardering voor.
In 2022 zijn waar mogelijk activiteiten weer gestart nadat deze door de coronapandemie niet door konden gaan. Het jaarverslag is vastgesteld door de leden tijdens de Algemene Ledenvergadering op 24 juni 2023 te Jaarverslag 2022 KansPlus Houten. Jaarverslag 2022 KansPlus

Lees meer