Actueel - Pagina 7 van 27

Cliëntenperspectief ontbreekt in transitieakkoord gehandicaptenzorg

De toekomst van de gehandicaptenzorg kan en mag niet worden bepaald als de mensen om wie het gaat hier geen volwaardige stem in hebben. Cliëntenorganisaties trekken zich nu terug uit de gesprekken met de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) rondom het landelijk akkoord ‘Transitie naar een toekomstbestendige gehandicaptenzorg’. Al langere tijd hameren KansPlus, Helpende Handen, 2CU, Dit Koningskind, EMB Nederland, LFB, Het LSR, Sien, Per Saldo, Naar-Keuze en Ieder(in) erop dat het perspectief van mensen met een beperking en hun naasten onvoldoende is geborgd in dit akkoord.

 

Geen volwaardige stem

Door stijgende kosten en arbeidsmarktproblematiek staat de gehandicaptenzorg onder druk. Daarom sloten VGN en ZN in februari 2022 een landelijk akkoord voor een transitie naar een duurzame, toekomstbestendige en betaalbare gehandicaptenzorg. Direct bij het verschijnen van dit akkoord vroegen bovengenoemde cliëntenorganisaties al aandacht voor het ontbrekende cliënten- en naastenperspectief. Hierover is veelvuldig contact geweest met VGN en ZN. Desondanks krijgen de vertegenwoordigende organisaties van mensen met een beperking en hun naasten geen volwaardige, betekenisvolle stem in het akkoord.

Niets over ons zonder ons

Volgens het VN-verdrag Handicap is het betrekken van cliëntenorganisaties en ervaringsdeskundigheid niet vrijblijvend. Samen vormen de genoemde organisaties een netwerk dat diepgeworteld is in de achterban van mensen met een beperking en hun naasten. Zij willen met hun kennis en ervaring bijdragen aan oplossingen voor de grote uitdagingen in de gehandicaptenzorg. Het kan niet zo zijn dat zorgkantoren en zorgaanbieders alleen met elkaar hier afspraken over maken.

Positie cliëntenorganisaties

KansPlus, Helpende Handen, 2CU, Dit Koningskind, EMB Nederland, LFB, Het LSR, Sien, Per Saldo, Naar-Keuze en Ieder(in) hebben daarom aan VGN en ZN laten weten geen mogelijkheden meer te zien om op een wezenlijke manier bij te dragen aan de acties vanuit het landelijk akkoord. Wel blijven zij zich inzetten voor de ‘Toekomstagenda zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking’. Daarin zijn cliëntenorganisaties goed gepositioneerd en worden mensen met een beperking en hun naasten betrokken bij de te nemen acties.

Lees meer

Jaaroverzicht 2022 gepubliceerd

In dit jaaroverzicht geven wij een samenvatting van de werkzaamheden van de landelijke organisatie KansPlus in 2022. KansPlus is een belangenorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking. Het merendeel van onze leden bestaat uit ouders, broers en zussen van mensen met een verstandelijke beperking. Ook mensen met een beperking zijn lid van KansPlus.

Het landelijk bestuur van KansPlus is trots op de ledengroepen en weet dat zij vaak met beperkte menskracht zich optimaal en op vrijwillige basis inzetten voor een mooi leven voor mensen met een verstandelijk beperking. Hier past alleen maar hele grote waardering voor.
In 2022 zijn waar mogelijk activiteiten weer gestart nadat deze door de coronapandemie niet door konden gaan. Het jaarverslag is vastgesteld door de leden tijdens de Algemene Ledenvergadering op 24 juni 2023 te Jaarverslag 2022 KansPlus Houten. Jaarverslag 2022 KansPlus

Lees meer

Noodkreet ouders: ‘Bescherm het recht op goede zorg!’

DEN HAAG- Minister Conny Helder voor Langdurige zorg en sport kreeg vandaag een manifest aangeboden namens ouders en andere verwanten van mensen met een verstandelijke beperking. Hierin pleiten zij voor een betere zorg voor hun naasten. Het manifest is geschreven door zes belangenorganisaties die de handen ineen hebben geslagen.

Mensen met een verstandelijke beperking hebben zorg nodig bij alles wat zij doen, hun hele leven lang. Zij kunnen niet altijd zelf hun zorg regelen of zeggen wat zij willen, dat doen dan hun verwanten: ouders, broers en zussen. Belangenorganisaties zien hoe die zorg steeds meer onder druk komt te staan.

‘’We zien bijna dagelijks de schrijnende situaties waarbij de zorg tekortschiet”, vertelt Dickie van de Kaa, directeur van KansPlus, die het manifest namens de zes organisaties overhandigde. ‘’Het leveren van complexe zorg aan mensen met een hoger zorgprofiel is niet meer kostendekkend voor zorgaanbieders. Met het gevaar dat ze stoppen met het leveren van intensieve zorg of het aannemen van nieuwe cliënten waardoor de wachtlijsten groeien, met alle gevolgen van dien’’.

Minister Helder nam het manifest dankbaar in ontvangst. ‘’Wat mij raakt is dat jullie het woord ‘bekommert’ gebruiken. Want dat is wat ik doe, mij bekommeren om de zorg. Ik deel jullie zorgen om de problemen die er op dit moment zijn, en dat zijn er nogal wat’’.

Familie moet familie blijven
De organisaties zien hoe zorginstellingen kampen met financiële problemen en personeelstekorten. Han Mennen (medewerker EMB Nederland): ‘’Vakbekwame begeleiders zijn absoluut noodzakelijk voor goede en passende zorg. Verwanten hebben veel ervaring en kennis van hun naaste. Indien mogelijk worden zij betrokken bij de zorg, maar familie moet ook familie blijven. In veel gevallen zien we echter dat verwanten te veel zorgtaken krijgen omdat er in de zorginstelling een tekort is aan personeel of financiële middelen. De positie van verwanten is dus overal weer anders’’.

De ouders van Dennis onderstreepten de zorgen met het verhaal van hun zoon, die een ernstig verstandelijke beperking heeft en trauma gedrag laat zien. ‘’Wij als ouders en broer zijn zijn stem. Wij moeten voor hem opkomen in de hoop dat de mensen om hem heen Dennis zien, kennen, leren begrijpen en zijn emoties kunnen lezen. Dat is niet makkelijk. Wij zijn lastige ouders, dat willen we niet maar moesten het wel worden’’.

Manifest
In het manifest pleiten de organisaties voor snelle en duurzame verbetering van de zorg met behulp van 10 punten. Nicoline Versluys (bureauhoofd Sien): ‘’Als belangenorganisatie is het onze missie om op te komen voor de kwaliteit van leven van mensen met een verstandelijke beperking en hun omgeving’’.

Het manifest wordt namens ouders en verwanten van mensen met een verstandelijke beperking aangeboden door: KansPlus, EMB Nederland, Sien, Dit Koningskind, 2CU en Helpende Handen. Bekijk hun websites voor meer informatie.

 

Download hier het manifest: Manifest – Bescherm het recht op goede zorg

Download hier de toelichting: Manifest-Toelichting

Lees meer

SamenSterkdag 2023 in Zwolle

Op vrijdag 3 november ben je van harte welkom in Zwolle. De SamenSterkdag vindt daar namelijk plaats bij de Nieuwe Buitensociëteit. Deze locatie ligt naast het NS Station Zwolle. Met de trein komen is dus extra makkelijk dit jaar!

Wat staat er op het programma?

Er staan weer interessante onderwerpen op het programma. Je kunt bijvoorbeeld sessies gaan volgen over technologie in de zorg, inclusief onderwijs, gezond ouder worden of personeelstekort en de cliëntenraad. Maar er zal nog veel meer te doen zijn op de SamenSterkdag. Deze zomer wordt er hard gewerkt om een mooie dag in elkaar te zetten. Mis het niet!

 

Wanneer kan ik me aanmelden?

Aanmelden kan nu nog niet. Eind augustus verspreiden we het programmaboekje voor het congres. Dan kan iedereen eerst rustig sessies uitkiezen. Enkele weken daarna zetten wij de inschrijving open.

Houd de mails van LSR, LFB, Ieder(in) en KansPlus in de gaten. Net als de sociale media van deze organisaties. Je kunt ook kijken op de website samensterkdag.nl.

 

SamenSterkdag Nieuwsbrief

Ontvang je nog geen nieuwsbrieven van de SamenSterkdag zelf? En wil je wel goed op de hoogte blijven? Meld je dan hier aan voor de nieuwsbrief.

Hopelijk zien we je op 3 november 2023.

Tot dan!

Lees meer

Doe mee aan het onderzoek over kwaliteit langdurige zorg

Ieder(in) onderzoekt hoe mensen met een beperking en hun naasten de kwaliteit van de zorg en ondersteuning op dit moment ervaren. En wat dat betekent voor de kwaliteit van hun leven. Heb jij een beperking en ontvang je zorg en ondersteuning uit de Wet langdurige zorg (Wlz)? Of ben je een ouder, familielid of andere naaste? Deel dan je ervaringen met ons en vul de vragenlijst in.

Meer informatie en de vragenlijst vindt je hier.

Lees meer

KansPlus themabijeenkomst en algemene vergadering 24 juni 2023

Op zaterdag 24 juni organiseert KansPlus een bijeenkomst over de Wet zorg en dwang en het werk van de cliëntenvertrouwenspersoon Wzd (CVP-Wzd). Deze bijeenkomst wordt gevolgd door de algemene vergadering.

De Wet zorg en dwang regelt sinds 2020 de rechten van mensen met een verstandelijke beperking die onvrijwillige zorg krijgen. Onvrijwillige zorg is zorg die wordt geboden waar iemand het niet mee eens is. De Wzd geldt niet alleen in zorginstellingen, maar bijvoorbeeld ook in de thuissituatie, logeeropvang en in kleinschalige woonvormen.

Iedereen die te maken kan krijgen met de Wet zorg en dwang heeft recht op een  cliëntenvertrouwenspersoon Wzd (CVP-Wzd). De cliëntenvertrouwenspersoon is er ook voor de vertegenwoordiger. Er is een Cliëntenvertrouwenspersoon Wzd die informatie zal geven over de Wet zorg en dwang en over het werk van de CVP-Wzd. Ook gaan we op een actieve en speelse manier aan de slag met het thema Wet zorg en dwang.

Voor wie:
voor leden en (familie)verenigingen die lid zijn van KansPlus en voor cliënten- en verwantenraden die aangesloten zijn bij VraagRaak.

Datum:
zaterdag 24 juni

Waar:

‘van Houten&co’ in Huis van Houten (ingang via de bibliotheek Houten)
Zaal Oranje
Onderdoor 160
3995 DX Houten (naast NS-station Houten)

Programma:

10.00 -10.30 uur: inloop
10.30 -12.30 uur: De Wet zorg en dwang en de cliëntenvertrouwenspersoon Wzd
12.30- 13.30 uur: lunch
13.30 -15.00 uur: algemene vergadering KansPlus ( zie https://www.kansplus.nl/leden/ledenvergaderingen-3/)

Kosten:
geen

Aanmelden:
Graag voor 15 juni via deze link: https://vragenlijst.dezorgvraag.nl/av240623

Themabijeenkomst en algemene vergadering 24 juni 2023_def

Lees meer

Gezocht: ouders van kinderen onder de 16 met een extra zorgvraag om mee te doen aan onderzoek naar veerkracht en burn-out

Het project Ouders in Evenwicht van Academische Werkplaats Viveon onderzoekt welke factoren veerkracht en burn-out beïnvloeden bij ouders van een kind onder de 16 jaar met extra zorgvraag. En ook: hoe vaak een burn-out bij hen voorkomt. Voor dit project zoeken zij ouders die een vragenlijst in willen vullen. Wil jij hen helpen?

Wellicht denk je: Maar ik ben al overbelast en dan moet ik zo’n lange vragenlijst invullen…
En toch is het de moeite waard, omdat jouw ervaringen kunnen helpen burn-out bij andere ouders te voorkomen. Bovendien kun je door jaarlijks mee te doen het verloop van je eigen proces zien. Je krijgt daardoor inzichten en je kunt reflecteren. En dat alleen al is goud waard.

Direct meedoen? In Kaart: aanmelden ouders (zelf) van kinderen.

Voor wie?

Het onderzoek wordt uitgevoerd onder een heel brede groep Nederlandse ouders van kinderen onder de 16 jaar met een extra zorgvraag. Welke diagnose maakt dus niet uit: van de diagnose diabetes of kanker tot cerebrale parese, TOS, ADHD of een ernstig verstandelijke beperking. Ook als je kind geen diagnose heeft, maar je je zorgen maakt over je kind, kan je meedoen.

Ouders in Evenwicht is een project van Viveon (Academische Werkplaats ’s Heeren Loo – VU) en OuderInzicht. Voor meer informatie over Ouders in Evenwicht: https://oudersinevenwicht.wordpress.com/

Resultaten

De resultaten van dit onderzoek leiden tot praktische handvaten voor de praktijk. In de videopodcast die Ouders in Evenwicht opnam samen met Schouders.nl vertellen zij meer over het onderzoek en de praktische resultaten met daarin alvast wat handvaten voor ouders: (Sch)ouders – Zorgreisbegeleider | in gesprek over overbelasting en burn-out

Vragenlijst invullen

Ken jij of ben jij een ouder van een kind onder de 16 met een extra zorgvraag? Fijn als je de vragenlijst invult, of de link doorstuurt! Het invullen duurt ongeveer 20 minuten.

In Kaart: aanmelden ouders (zelf) van kinderen.

Lees meer

Kom ook op vrijdag 3 november 2023!

Zet alvast een groot uitroepteken in je agenda bij vrijdag 3 november. Want op die dag ben je van harte welkom op de SamenSterkdag 2023.

Waarom moest het anders?

In 2022 vond het evenement nog plaats op de eerste vrijdag van december. Net als het jaarlijkse Congres Cliëntenraden Gehandicaptenzorg daarvoor. Maar voor veel mensen is de maand december best wel druk. Sinterklaas komt naar Nederland. En dan is het ook nog Kerstmis. En oud en nieuw. Eigenlijk is nóg zo’n leuke dag erbij iets te veel van het goede. Daarom hebben we de SamenSterkdag verschoven.

Wanneer kan ik me aanmelden?

Aanmelden kan nu nog niet. Eind augustus krijgen jullie een uitnodiging met het programmaboekje voor het congres. Dan kan iedereen eerst rustig sessies uitkiezen. Enkele weken daarna zetten wij de inschrijving open.

Houd de mails KansPlus en KansPlus/VraagRaak in de gaten. Net als de sociale media van KansPlus, LSR,LFB en Ieder(in).

Nieuwe website

Het programmaboekje komt straks ook op de gloednieuwe website te staan. Ben je benieuwd naar de site? Kijk nu alvast lekker rond. Je vindt er ook foto’s en presentaties van vorig jaar.

Kijk maar eens! »

Hopelijk zien we je op 3 november 2023.

Tot dan!

Lees meer

Het KansPlus Café

Het KansPlus Café is een digitale bijeenkomst waar leden en ledengroepen van KansPlus elkaar kunnen ontmoeten en hun ervaringen met elkaar kunnen uitwisselen. De leden, ledengroepen en het bestuur van de landelijke organisatie hebben elkaar de laatste jaren weinig ontmoet. Daar wil het landelijk bestuur graag verandering in brengen. Er is gekozen om de bijeenkomsten digitaal te doen zodat mensen niet hoeven te reizen en ze op een laagdrempelige manier vanuit het hele land mee kunnen doen.

In 2023 zal het KansPlus Café drie keer de ‘digitale’ deuren openen. De eerste keer was op 9 mei. Er waren zo’n 15 bezoekers. Er is gesproken over verschillende onderwerpen.
Zoals: hoe wordt er omgegaan met stress bij bewoners als er nieuwe bewoners in een woongroep komen wonen of als er nieuwe deelnemers op de dagbesteding zijn?
Ook is gesproken over hoe om te gaan als je niet tevenreden bent met de zorg. Hoe geef je dat aan bij de medewerkers van de zorginstelling? Een lastig dilemma omdat er veel krapte is op de arbeidsmarkt. Medewerkers doen hun best, maar je wilt toch opkomen voor de belangen van je familielid of naaste.

De bezoekers vonden het fijn om hun ervaringen te kunnen delen met mensen die weten en begrijpen wat het betekent om ouder, broer of zus te zijn van iemand met een verstandelijke beperking te zijn. Het bestuur van KansPlus zal de komende tijd bespreken hoe de signalen vanuit de gesprekken kunnen worden omgezet in acties. Samen kunnen we het leven voor mensen met een verstandelijke beperking nog beter maken.

Wanneer is het volgende KansPlus Café?

Op 9 juli en op 12 september is er weer een KansPlus Café. Je kunt je aanmelden via https://vragenlijst.dezorgvraag.nl/kanspluscafe . Je krijgt dan een aantal dagen voor de opening van het Café een link toegestuurd waarmee je via Zoom toegang hebt tot het KansPlus Café.

Lees meer

Voorjaarsnota: plannen voor de gehandicaptenzorg

Op 28 april zond minister Kaag de Voorjaarsnota naar de Tweede Kamer. In deze nota geeft het kabinet een tussenstand van de Rijksbegroting van 2023 en een vooruitblik naar de komende jaren. De nota bevat een aantal nieuwe of aangepaste plannen voor de gehandicaptenzorg. Hieronder volgen een aantal van deze plannen.

 • Extra middelen voor VG7 in 2023 en 2024
  Het kabinet voegt zowel voor 2023 als 2024 40 miljoen euro toe aan de Wlz contracteringsruimte om, vooruitlopend op de tariefsherijking in 2025, zorgkantoren in staat te stellen maatwerk afspraken te maken over hogere tarieven voor VG7.
 • Verlenging regeling EMB
  De regeling voor bekostiging van zorg voor leerlingen in het speciaal onderwijs met een ernstig meervoudige beperking (EMB) wordt verlengd voor de jaren 2024, 2025 en 2026. Op deze wijze wordt tijd gevonden om dit op een goede wijze wettelijk te regelen. Hiervoor is voor die periode een jaarlijks bedrag van € 5 miljoen beschikbaar.
 • Herinvoering inkomensafhankelijke bijdrage Wmo
  Het abonnementstarief in de Wmo wordt afgeschaft en in plaats daarvan wordt de inkomensafhankelijke eigen bijdrage in de Wmo 2015 heringevoerd. Hierbij is het uitgangspunt dat zoveel mogelijk wordt aangesloten bij de vormgeving zoals die voorheen was. Dit moet leiden tot een bezuiniging die oploopt tot € 55 miljoen per jaar vanaf 2026.
 • Maatwerk regeling PGB
  Pgb-houders die zelf Wlz-zorg inkopen krijgen momenteel een maximumbedrag op basis van een zorgprofiel toegekend. Deze budgetten worden niet altijd opgemaakt. Dit wordt straks een bedrag op basis van te sluiten contracten dat eventueel tussentijds kan worden aangepast. VWS gaat ervanuit dat dit vanaf 2025 een bezuiniging oplevert, oplopend van € 30 miljoen in 2025 tot € 110 miljoen vanaf 2027.

Download de Voorjaarsnota 2023 via deze link .

Bron: vgn.nl

 

Lees meer