Actueel - Pagina 2 van 27

Inventarisatie ervaringen van vertegenwoordigers met de Wmcz 2018

Professor Marijke Malsch van de Open Universiteit maakte een inventarisatie van ervaringen met de nieuwe Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018). En hoe vertegenwoordigers van mensen met een verstandelijke beperking daar tegenaan kijken. De wet die overigens pas van kracht werd op 1 juli 2020.  Alleen voor het tot stand brengen van de medezeggenschapsregelingen hadden de instellingen nog een extra termijn van een half jaar, dus tot 1 januari 2021. Dit laatste halve jaar werd de facto nog weer verlengd vanwege de coronapandemie. Het Ministerie van VWS en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd lieten weten dat per 1 januari 2021 niet direct gehandhaafd zou gaan worden wat betreft de invoering van die medezeggenschapsregelingen.

Als we ervan uitgaan dat de meeste zorgaanbieders hun medezeggenschapsregelingen wel rond 1 juli 2021 zullen hebben vastgesteld dan is er inmiddels dus ruimschoots ervaring opgedaan met de nieuwe medezeggenschap. Nieuwe medezeggenschap die tot doel had middels cliëntenraden cliënten en vertegenwoordigers meer invloed te geven op de daadwerkelijke zorg.  En, waar dat nodig mocht zijn volgens de wetgever, cliënten en vertegenwoordigers behulpzaam te zijn met het veranderen van de cultuur binnen de instellingen.

Daarom is KansPlus er blij mee dat Marijke Malsch het initiatief nam ervaringen te onderzoeken met de nieuwe medezeggenschap.
Zij wilde weten hoe het gegaan was met het al of niet instellen van lokale raden. Een kernstuk uit de nieuwe wet (“er zijn lokale raden en er kan een centrale raad zijn”).
Ook wilde zij weten waar de belangrijkste medezeggenschapsrechten zijn neergelegd. Bij de lokale raden of juist bij de centrale raden? Dat is belangrijk omdat de bedoeling van de nieuwe wet was dat het zwaartepunt van de medezeggenschap op lokaal niveau zou komen te liggen.
Tenslotte wilde de onderzoeker weten – in het geval medezeggenschapsrechten over de écht belangrijke zaken zijn toebedeeld aan centrale raden – of deze verplicht zijn de achterban te raadplegen en hun de zwaarste stem te geven.

Bijgaand treft u het verslag aan. De uitkomsten zijn voor vertegenwoordigers niet altijd bemoedigend. Zie de samenvatting en de twee conclusies.
Zoals Malsch zelf aangeeft is de inventarisatie niet representatief voor alle instellingen gehandicaptenzorg in het land. Ook blijkt dat verschillende vertegenwoordigers niet goed op de hoogte zijn hoe de medezeggenschap van hun instelling in elkaar steekt.
KansPlus ziet het onderzoek als een belangrijk signaal over de daadwerkelijke invulling op instellingsniveau van de medezeggenschap, mede gezien de eigen ervaringen van VraagRaak. Het is dus van groot belang dat onder de cliënten en hun vertegenwoordigers en onder de cliëntenraden een breed onderzoek wordt uitgevoerd over de ervaring met de nieuwe wet. Niet alleen t.a.v.  de door Malsch genoemde belangrijke punten, maar ook nog over de nodige andere punten die in de nieuwe wet zijn opgenomen.

Daartoe is extra aanleiding omdat in de nieuwe wet is bepaald dat de Eerste en de Tweede Kamer uiterlijk 30 juni 2025 een verslag van de Regering moeten ontvangen over de doeltreffendheid en de effecten van de nieuwe wet in de praktijk.
KansPlus zal bij het Ministerie van VWS inbrengen dat een breed en grondig onderzoek noodzakelijk is. Het spreekt voor zich dat wij het indicatieve onderzoek van Malsch daarbij zullen inbrengen als een belangrijk signaal teneinde breed onderzoek van de grond te krijgen. Zonder een degelijk onderzoek is het immers niet mogelijk de doeltreffendheid en de effecten van d nieuwe wet voor het voetlicht te brengen.

Vragen of meer informatie
Met vragen kun je altijd contact opnemen met het Kennis- en adviescentrum van VraagRaak/KansPlus.
Telefoon: 030-2363750 (van maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 12.00 uur, maandag ook van 13.30 tot 16.30 uur).
Mail: advies@kansplus.nl .

Lees meer

SamenSterkdag 2024 in Arnhem!

Op vrijdag 1 november is de SamenSterkdag 2024. Dit is een jaarlijks congres voor mensen met een beperking, hun naasten en zorgprofessionals.
Noteer deze datum alvast in jouw agenda, want het wordt weer een mooie dag. Dit jaar is de SamenSterkdag namelijk op Papendal in Arnhem.

Olympische helden op Papendal
Papendal is een bijzondere plek. Het is de belangrijkste locatie voor onze Nederlandse topsporters.
Zij trainen daar nu voor de Olympische en Paralympische Spelen. Die zijn deze zomer in Parijs.
We zijn erg blij dat we jullie op deze plek mogen uitnodigen voor de SamenSterkdag.
Het bruist van de energie en inspiratie en dat kunnen we goed gebruiken.

Op de SamenSterkdag gaan we weer samenwerken voor een goed leven voor mensen met een beperking. Gezondheid, sport en bewegen zijn daar een belangrijk onderdeel van!

Wanneer kan ik me aanmelden?
Aanmelden kan nu nog niet. Eind augustus, na de Olympische Spelen, wordt de uitnodiging met het programmaboekje voor het congres verspreid. Je kunt je dan ook aanmelden voor de dag.

Terugkijken naar 2023
In de tussentijd kun je terugkijken naar de SamenSterkdag 2023.
Dit mooie filmpje laat zien hoe geslaagd de dag toen was!

Op de hoogte blijven?
Ontvang je nog geen nieuwsbrieven van de SamenSterkdag zelf? En wil je wel goed op de hoogte blijven? Meld je dan aan voor de SamenSterkdag nieuwsbrief.
Je kunt ook onze website in de gaten houden. KansPlus, LFB, Ieder(in) en LSR houden je ook op de hoogte via website, mails en sociale media.

Hopelijk zien we je op 1 november 2024.
Tot dan!

 

Lees meer

Oproep GebruikersNetwerk: regel digitale zorg in de wet 

In een brief aan de Tweede Kamer luidt het GebruikersNetwerk Digitale Inclusie, waar KansPlus bij aangesloten is, de noodklok over de ontoegankelijkheid van de digitale zorg. Websites, apps en portals van zorgaanbieders zijn niet of nauwelijks toegankelijk. Door de vergaande digitalisering worden mensen met een (verstandelijke) beperking, psychische kwetsbaarheid, laaggeletterden en senioren steeds meer uitgesloten. Het netwerk vraagt Staatssecretaris Van Huffelen via de Kamer om de digitale toegankelijkheid van de zorg in de wet te regelen. Ook vraagt het netwerk aandacht voor het toezicht op de toegankelijkheid van de digitale overheid.

Op 18 maart debatteert de Tweede Kamer met staatssecretaris van Huffelen over digitalisering (tot nader order uitgesteld). Diverse onderzoeken laten zien dat de online dienstverlening van de zorg én de overheid niet of onvoldoende toegankelijk is. Zo laat onderzoek van Cardan Technobility zien dat geen enkele van de 80 ziekenhuiswebsites volledig voldoet aan de toegankelijkheidseisen en maar 47 gedeeltelijk. Cijfers van DigiMonitor van september 2023 tonen aan dat slechts 3 procent van de overheidswebsites volledig toegankelijk is.

Daarom roept het GebruikersNetwerk de staatssecretaris via de Tweede Kamer op om het volgende in 2024 te regelen:

 • Neem digitale toegankelijkheid van de zorg op in de wet
 • Regel het toezicht op digitale toegankelijkheid (Besluit Digitale Toegankelijkheid Overheid)
 • Regel het toezicht op het (voor de overheid verplicht) aanbieden van niet-digitale alternatieven
 • Regel de monitoring van de toegankelijkheid van intra- en extranetten (zodat mensen met een beperking kunnen werken bij de overheid)
 • Regel de beheerfunctie voor DigiD voor wettelijk vertegenwoordiger.

 

Het GebruikersNetwerk Digitale Inclusie behartigt de belangen van meer dan 4,5 miljoen mensen met een (verstandelijke) beperking, psychische kwetsbaarheid, laaggeletterden en senioren. Aangesloten zijn ANBO-PCOB, Dwarslaesie Organisatie Nederland, Dovenschap, EMB-Nederland, Hoormij.NVVS, KansPlus, Dit Koningskind, LFB, MIND, Ieder(in), Oogvereniging, Sien, Spierziekten Nederland, Stichting ABC.

 

Lees hieronder de brief van het GebruikersNetwerk Digitale Inclusie aan de Tweede Kamer.
Brief Input Overleg DiZa 13 en 18 maart 2024 (pdf – 505 KB)

 

Lees meer

SamenSterkdag 2023 in beeld

In november 2023 was de SamenSterkdag in Zwolle.
De SamenSterkdag is een jaarlijks evenement voor mensen met een beperking, naasten, vertegenwoordigers en medewerkers van zorgaanbieders.
De dag is bedoeld om mensen met een beperking sterker te maken. Voor het meepraten, meedenken en meedoen in de samenleving. Over onderwerpen die voor iedereen belangrijk zijn. Samen met de mensen om hen heen.

De SamenSterkdag wordt georganiseerd door KansPlus, Ieder(in), LFB en het LSR.
Ieder jaar is de SamenSterkdag op een andere plek in Nederland.

Bekijk hier het filmverslag van de SamenSterkdag in Zwolle:

Ook in 2024 is er de SamenSterkdag, en wel op 1 november, Papendal in Arnhem.
Meer info op: www.samensterkdag.nl

 

Lees meer

‘Plichten en rechten in een zorginstelling’ – themadag Waterland

Op woensdag 13 maart 2024 organiseert Ledengroep KansPlus Waterland een themadag over ‘plichten en rechten in een zorginstellling’.
In elke zorginstelling hebben cliënten, verwanten/naasten van cliënten en professionals te maken met regels en wetten.
Op deze themadag behandelen we een aantal (nieuwe) wetten en regels.

 • Plaats: Hotel De Rijper Eilanden, Zuiddijk 2A, 1483 MA De Rijp 
 • Tijd: 10.30-16.00 uur, inloop/inschrijven vanaf 10.00 uur 
 • Kosten: incl. lunch/koffie/thee: professionals € 60,00 / niet-professionals € 20,00 
 • Aanmelden: verplicht i.v.m. de organisatie via nannie.kruissel@planet.nl .

Download de flyer met meer info hier.

 

Lees meer

Bijeenkomsten rond documentaire ‘Moederhart’

Tineke Sligting, 92 jaar, heeft de hoofdrol in de documentaire Moederhart, van Nousjka Thomas.
Haar moederhart is voor zoon Job, 59 jaar, ernstig meervoudig beperkt. Hij woont al meer dan 30 jaar bij de Hartekampgroep in Heemstede.
De documentaire is uitgebracht door Hollandse Helden en de KRO/NCRV. Op 9 mei komt Moederhart op tv als 2Doc (om 22.20 uur) bij de NPO.

De film begint met een uitspraak van Hans Christiaan Andersen: ‘Leven alleen is niet genoeg. Een mens heeft zonneschijn, vrijheid en een beetje fleur nodig’.
En dat is precies wat Tineke en Job samen uitstralen.
In een uur tijd zien we hoe Tineke en Job het samen redden. Wat de zorg voor Job betekent voor Tineke.
En hoe Tineke zich voorbereidt op het moment dat zij de zorg voor Job niet meer kan opbrengen.
“Want als je 91 bent, heb je waarschijnlijk geen 15 jaar meer voor je.”

Bijeenkomsten KansPlus
KansPlus organiseert bijeenkomsten voor naasten waarbij de documentaire Moederhart getoond wordt.
Na de voorstelling is er een gesprek over de film en eigen ervaringen.
Han Mennen is gespreksleider tijdens deze bijeenkomsten.

De bijeenkomsten zijn:

 • 24 januari – KansPlus Oisterwijk – ASVZ (Udenhout)
 • 12 maart – Tilburg
 • 20 maart – Emmeloord
 • 2 april – Gemert-Brakel
 • 3 april – Gelderse Achterhoek
 • 10 april – Waterland

Meer weten over een bijeenkomst? Mail naar info@kansplus.nl .

Lees meer

Recht op officiële cliëntenraad voor kleinschalige locaties in de gehandicaptenzorg

Goed nieuws voor de lokale medezeggenschap!

Eind vorig jaar (1 december 2023) deed de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden (LCvV) een belangrijke uitspraak.
De LCvV is de geschillencommissie in verschillen van mening tussen cliëntenraden en de zorgaanbieder. Maar als er geen cliëntenraad is, kan in een tweetal gevallen ook een representatieve delegatie een geschil van mening aan de LCvV voorleggen. Dat is het geval als een delegatie van mening is dat hun cliëntenraad structureel tekortschiet in de behartiging van de belangen van de cliënten. Daarnaast kan een delegatie naar de LCvV stappen in het geval dat de zorgorganisatie weigert een lokale cliëntenraad in te stellen.
Van dit laatste recht uit de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (Wmcz) 2018 werd onlangs gebruik gemaakt.

Kort samengevat ging het om het volgende.
De zorgorganisatie had geweigerd een cliëntenraad in te stellen voor een locatie, opgericht voor tien mensen met LVB en autisme. Dit vooral omdat er al regioraden/clusterraden en centrale raden zijn. Dat zou samen met meer informele inspraak op de locatie voorzien ‘in volwaardige medezeggenschap op alle niveaus’.
Maar de delegatie stapte met ondersteuning van VraagRaak/KansPlus naar de LCvV.
De LCvV was van mening, kijkend naar de wet en de bedoeling van de wetgever, dat de delegatie gelijk had en dat het instellen van een lokale raad ‘in redelijkheid is aangewezen.

Argumenten
Een van de door de zorgaanbieder nog tijdens de hoorzitting aangevoerde argumenten was nog dat er geen verplichting is omdat in de regel niet meer dat tien personen zorg verlenen. (Inclusief parttimers en vrijwilligers en ongeacht of ze ook gelijktijdig aan de slag zijn.) De LCvV wees dat argument af. Omdat in de wet geen nadere eisen zijn gesteld wanneer sprake is van een locatie waar in redelijkheid een cliëntenraad kan zijn, als cliënten/vertegenwoordigers dat graag willen. Wel vond de LCvV dat het getalscriterium van tien of meer mensen een rol kan spelen bij de afwegingen. Maar omdat – ondanks een tijdelijk behoorlijk verkleinde bezetting – er altijd nog acht tot elf personen zorg verlenen, legde de LCvV het argument van de zorgaanbieder naast zich neer.

De zorgaanbieder kreeg een nogal lange termijn (zes maanden na de uitspraak) om de uitspraak uit te voeren. Dit vanwege het feit dat tijdens de hoorzitting maar drie van de tien plekken in de locatie bezet waren. In afwachting van cliënten met een ander zorgprofiel. De LCvV oordeelde dat de mogelijkheid zou kunnen ontstaan dat ‘nieuwe toekomstige bewoners een andere mening kunnen zijn toegedaan over de noodzaak tot het instellen van een lokale cliëntenraad’.

Echter zulke grote schommelingen in de bezetting van een woonlocatie komen niet zoveel voor in het land. Zodat er toch belangrijke jurisprudentie is toegevoegd. Jurisprudentie die cliënten en hun vertegenwoordigers kunnen gebruiken bij een verzoek aan de zorgorganisatie om voor hen een lokale raad in te stellen. En desnoods bij de LCvV als de zorgaanbieder het verzoek afwijst en de cliënten/vertegenwoordigers dat niet willen accepteren.

Kennis en advies
Belangstellenden kunnen uiteraard nadere vragen stellen aan het Kennis- en Adviescentrum van VraagRaak/KansPlus.
Bel: 030 236 37 50 (van maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 12.00 uur, een maandagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur).
Of mail: advies@kansplus.nl .

 

Lees meer

Theatervoorstelling Zus van Broer

Marike van Weelden en Pieter Tiddens maakten eerder de theatervoorstelling Lastige ouders. Momenteel leggen zij de hand aan een nieuwe voorstelling:  Zus van broer.

Met deze voorstelling geeft Eigen Werk Theaterteam een inkijkje in het leven van zogenaamde brussen. Deze voorstelling gaat gepaard met veel humor én ontroering.
Zus van broer is geschikt voor familie/naasten maar ook voor medewerkers en beleidsmakers.
Na afloop gaan Marike, Pieter en hun jonge collega Anne Meijer,  graag met hun publiek in gesprek.
Ook is er een Zus van broer spel, waarbij mensen spelenderwijs in kleine groepen in gesprek gaan.

 • De première van theatervoorstelling ‘Zus van broer’, is op 17 maart in Gorinchem.
 • Download de flyer hier.
Lees meer

Dementietafel over begeleidingsmethodieken

Stichting Dementietafel Friesland-Groningen-Drenthe organiseert: begeleidingsmethodieken voor mensen met een verstandelijke beperking en dementie.
Op dinsdag 2 april 2024 om 19:30 in Het Kruispunt in Marum.

 • Download de uitnodiging hier.
 • Om mee te doen aan de Dementietafel, moet je je aanmelden.
  Dat kan (gratis) via: www.sdtg.nl/aanmelden
Lees meer