Interviews met naasten van mensen met een verstandelijke beperking en dementie

Met het programma (H)erken jij dementie bij mensen met een verstandelijke beperking? willen betrokken organisaties zowel formele als informele ondersteuners toerusten om beter te signaleren, diagnostiseren en ondersteunen. Dit door hun kennis omtrent dit onderwerp te vergroten, hen vaardigheden aan te leren en handelingsverlegenheid weg te nemen. Kijk op herkenjijdementie.nl voor de campagne pagina met diverse informatie.

In het kader van het programma zijn er verschillende interviews gehouden met naasten van mensen met een verstandelijke beperking en dementie.
Deze interviews zijn vanaf 2019 ook verschenen in PlusPunt.

Het verhaal van Rien wordt verteld door zijn zus Yvonne die zelf in de gehandicaptenzorg werkt. Rien heeft Downsyndroom en op jongen leeftijd waren er als signalen. U kunt het verhaal hier lezen: campagne-dementie-Rien

Lucien is een man geboren met Downsyndroom en inmiddels 50 jaar geworden. Sinds twee jaar heeft Lucien de ziekte van Alzheimer. Hij veranderde razendsnel van een gezellige en  ondernemende man in een afhankelijke en rolstoel gebonden man. Dat gaat je niet in de koude kleren zitten als ondersteuner van Lucien. Mentor Peter en vrijwilliger Daniëlle zijn nauw
betrokken bij Lucien. Zij vertellen wat het proces van dementie van Lucien met hen heeft gedaan. En hoe zij samen met de hulpverleners een weg hebben gevonden om er mee om te gaan. U kunt verhaal van Lucien hier lezen: campagne-dementie-Lucien

Sieger doet zelf zijn verhaal. Zijn zus en zwager zijn bij hem. Sieger is 62 jaar. Van jongs af aan is hij dol op sociaal contact, praat hij graag en houdt hij van aandacht. Vanaf zijn 17e woont hij niet meer thuis. De eerste jaren woonde hij in een groot (gezinsvervangend) huis, met vier groepen van twaalf mensen. Dat was te druk, hij verhuisde naar een kleinschaliger huis met kleinere groepen. Nu woont hij sinds vijf jaar hier bij Philadelphia. Op zijn verdieping zijn drie groepen die zijn ingedeeld naar leeftijd. Sieger woont achteraan op de gang, bij de oudste bewoners. U kunt het verhaal van Sieger hier lezen: campagne-dementie-sieger

Joost heeft het syndroom van Down en krijgt rond zijn vijftigste te maken met dementie. Dit verhaal gaat over het leven van Joost, verteld door zijn zus Saskia. Het verhaal gaat over wat dit betekend heeft voor Joost én voor zijn familie.  U kunt het hier lezen: campagne-dementie-joost

Heleen Postma vertelt over haar ervaringen met zus Jannie (57). Jannie heeft het syndroom van Down en woont in een zorginstelling voor mensen met een verstandelijke en visuele beperking.
U kunt haar verhaal hier lezen: campagne-dementie-Jannie