Van wie kun je zorg krijgen?

De meeste mensen met een lichte verstandelijke beperking krijgen de zorg die ze nodig hebben van de gemeente. Als je niet weet waar je moet beginnen kun je het best naar je huisarts gaan. Deze kan je vertellen bij wie je moet zijn. Je krijgt dan eerst een gesprek met iemand van de gemeente die samen met jou kijkt welke zorg en ondersteuning je nodig hebt om goed te kunnen leven.

Er zijn ook mensen met een lichte verstandelijke beperking die zorg krijgen die geleverd wordt door een zorginstelling. Dat kan als het noodzakelijk is dat er altijd een begeleider in je omgeving beschikbaar is om je te helpen. Bijvoorbeeld als je erg onzeker bent of misschien ook een lichamelijke beperking waardoor je veel hulp nodig hebt of als het soms erg moeilijk voor je is om goed met boosheid of teleurstellingen om te gaan.

Als de gemeente denkt dat je meer behoefte hebt aan deze extra zorg kunnen ze je doorsturen naar het CIZ. Dat is een organisatie die beoordeelt of je in aanmerking komt voor intensieve zorg van een instelling.

Als je zorg en ondersteuning krijgt van de gemeente wordt vooral gekeken naar twee dingen.

  • Het eerste is of je ondersteuning nodig hebt om je dagelijkse dingen goed voor elkaar te hebben. Bijvoorbeeld je woning schoonhouden, jezelf goed verzorgen, goed met geld omgaan, formulieren van allerlei instanties invullen, etc.
  • Het tweede is of je goed mee kunt doen in de samenleving. dat je een kring van familieleden en vrienden om je heen hebt, dat je lid kan zijn van een hobbyclub of sportvereniging, dat je je niet eenzaam gaat voelen, dat je vervoersmogelijkheden hebt om naar je werk of dagbesteding te gaan.

Als de gemeente met je kijkt welke ondersteuning je nodig hebt, kijken ze eerst of je familie of goede vrienden hebt die je kunnen helpen. Wat die niet kunnen, daar moet de gemeente dan voor zorgen.