De cliëntondersteuner

Een cliëntondersteuner is iemand die er speciaal is om jou te helpen de juiste zorg en ondersteuning te krijgen. Dit is iemand anders dan de persoon van de gemeente die met je kijkt wat nodig is, of je begeleider met wie je regelmatig contact hebt. Deze ondersteuner is er alleen om jou te helpen om je belangen goed naar voren te brengen. Hij hoeft niet te denken of het misschien wat duur gaat worden voor de gemeente. Ook niet of het zorgteam van waaruit je begeleiding krijgt het wel of niet belangrijk vindt wat jij nodig hebt. Hij is er alleen voor jou en daarom wordt hij een onafhankelijke cliënt ondersteuner genoemd.

In de wet is geregeld dat iedereen die zorg nodig heeft recht heeft op de hulp van een cliëntondersteuner. Ook als je ouders, broers of zussen je helpen bij het regelen van je zaken kan het goed zijn om ook de hulp van de cliëntondersteuner erbij te hebben. Deze kan goed helpen nadenken over de zorg en ondersteuning die nodig is en weet ook wat de mogelijkheden zijn. De cliëntondersteuner kan met je meegaan naar het gesprek met de gemeente of naar het CIZ als gekeken moet worden of je intensieve zorg nodig hebt. Of als je samen met je dagelijkse begeleiders moet afspreken wat ze precies voor je gaan doen.

Bij het eerste contact dat je met de gemeente hebt over de zorg die je nodig hebt kun je direct vragen om de cliëntondersteuner voor je verder gaat met het gesprek.

Kijk ook op https://www.kansplus.nl/kennis-en-adviescentrum/clientondersteuning/.