De WMO (wet maatschappelijke ondersteuning) bepaalt dat mensen die niet voor zorg in het kader van de WLZ (wet langdurige zorg) in aanmerking komen, zorg en ondersteuning krijgen binnen wat wordt genoemd ‘het sociaal domein’. Daarmee wordt bedoeld dat mensen in de eigen omgeving en in de samenleving kunnen blijven wonen en dat de zorg georganiseerd wordt in samenhang met andere maatschappelijke voorzieningen. De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de WMO en is daarmee formeel ook uw aanspreekpunt als uw kind zorg krijgt vanuit de WMO.

De WMO wordt vaak in één adem genoemd met de Wet op de Jeugdzorg en de Participatiewet vanwege de overlappen die er zijn en het feit dat ook voor deze wetten de gemeenten verantwoordelijk zijn. De Wet op de Jeugdzorg regelt de zorg voor kinderen en in de uitvoering daarvan wordt in veel gemeenten dezelfde basisstructuur gebruikt die voor de WMO ontwikkelt is. De Participatiewet heeft vooral te maken met arbeid en inkomen en vindt zijn overlap met de WMO bijvoorbeeld rond de dagbesteding en het realiseren van eventuele aanpassingen om een betaalde baan mogelijk te maken.

In dit onderdeel van de website proberen we de belangrijkste zaken voor u op een rij te zetten.

  • doelen in de WMO
  • hoe is de zorg in de WMO geregeld
  • vormen van ondersteuning
  • eigen kracht en zelfredzaamheid
  • klachtenprocedures