De WLZ (wet langdurige zorg) is bestemd voor mensen met een beperking die langdurig intensieve zorg en ondersteuning nodig hebben. Een belangrijk criterium is de noodzaak dat er 24 uur per dag een zorgverlener in de nabijheid is. WLZ-zorg wordt gemakshalve ook wel eens instellingszorg genoemd, waarmee de suggestie wordt gewerkt dat deze zorg altijd in een instellingen geboden moet worden. Dan is niet het geval. Het kan ook thuis of in kleinschalige voorzieningen.

De WLZ is ingegaan in 2015, als opvolger van de AWBZ.

Algemene informatie over de Wlz kunt u hier vinden: https://www.zorgwijzer.nl/faq/wlz 

Op de KansPlus website worden de belangrijkste aspecten van de WLZ voor u uitgewerkt.