Een indicatie die door het CIZ wordt afgegeven geldt in principe voor de rest van het leven. Als de zorgbehoefte aanzienlijk verandert kunt u een herindicatie aanvragen.

Bij de indicatie wordt aangegeven wat het zorgprofiel is dat voor uw verwant belangrijk is. Op basis van dit zorgprofiel wordt de zorg door het zorgkantoor ingekocht en het profiel vormt ook de basis voor het zorgplan.

In de AWBZ werd de indicatie afgegeven in ZZP’s (zorgzwaarte pakketten). De profielen die nu gebruikt worden komen in grote mate overeen met de oude ZZP’s. Het grote verschil is echter dat nu niet meer staat aangegeven op hoeveel uren zorg en hoeveel dagdelen dagbesteding gerekend mag worden. Dat maakt het er natuurlijk niet gemakkelijker op om te beoordelen of uw verwant ook daadwerkelijk de zorg krijg die nodig is en waarvoor de zorgaanbieder ook het geld krijgt. Uw onafhankelijke cliëntondersteuner kan u zonodig helpen dit boven tafel te krijgen..

Voor mensen met een verstandelijke beperking hanteert het CIZ op dit moment de volgende profielen (met daarnaast de vergelijking met de oude ZZP’s)

 Sector Verstandelijk Gehandicapt (VG) Vergelijk met oude ZZP
 VG Wonen met begeleiding en verzorging 3 VG
 VG Wonen met begeleiding en intensieve verzorging 4 VG
 VG Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging 5 VG*
 VG Wonen met intensieve begeleiding, verzorging en gedragsregulering 6 VG
 VG (Besloten) wonen met zeer intensieve begeleiding, verzorging en gedragsregulering 7 VG*
 VG Wonen met begeleiding en volledige verzorging en verpleging 8 VG*
 Sector Licht Verstandelijk Gehandicapt (LVG)
 LVG Wonen met enige behandeling en begeleiding 1 LVG
 LVG Wonen met behandeling en begeleiding 2 LVG
 LVG Wonen met intensieve behandeling en begeleiding, kleine groep 3 LVG
 LVG Wonen met zeer intensieve behandeling en begeleiding 4 LVG*
 LVG Besloten wonen met zeer intensieve behandeling en begeleiding 5 LVG*
 LVG Behandeling in een SGLVG behandelcentrum 1 SGLVG*

Binnen de AWBZ was het mogelijk om bij de ZZP’s met een * nog zogenaamde meerzorggelden te krijgen als op basis van een individueel dossier kon worden aangetoond dat extra intensieve zorg nodig is. Hoe dit binnen de WLZ verloopt is bij KansPLus nog niet bekend. Zodra we die informatie hebben zullen we dit op deze pagina vermelden.

Voor ieder profiel is een beschrijving van persoonskenmerken en zorgbehoefte. Deze beschrijvingen kunt u hier lezen.