Ledenvergaderingen

Documenten algemene vergadering 18 mei 2019

A-Agenda Algemene Vergadering 18 mei 2019
B-Bijlage agendapunt 3-Concept jaarrekening LB 2018
C-Bijlage agendapunt 3-Samengestelde jaarrekening 2018

D-Bijlage agendapunt 3-Jaaroverzicht KansPlus 2018
E-Bijlage agendapunt 3-Publieksversie Jaaroverzicht 2018
F-Bijlage agendapunt 6-Notulen algemene vergadering d.d. 27 november 2018

Documenten algemene vergadering 27 november 2018

A-Agenda Algemene Vergadering 27 november 2018
B-Bijlage agendapunt 3 – Samengestelde jaarrekening 2017 LB+lg
C-Bijlage agendapunt 4 – Concept Jaarplan KansPlus 2019
D-Bijlage agendapunt 4 – Begroting 2019
E-Bijlage agendapunt 6 – Concept notulen algemene vergadering KansPlus d.d. 19 juni 2018

Documenten algemene vergadering 19 juni 2018

A-Agenda Algemene Vergadering 19 juni 2018
B-Concept jaaroverzicht KansPlus 2017
C- Financieel overzicht 2017- volgt zo spoedig mogelijk
D- Exploitatie overzicht 2018- volgt zo spoedig mogelijk
E-KansPlus strategisch beleidsplan 2019-2023
F-Concept verslag Algemene Vergadering d.d. 25 november 2017