De cultuur van de leefomgeving

Het individuele zorgplan is een middel om de kwaliteit van leven van uw verwant te bevorderen. Dit is heel belangrijk. Maar sfeer en cultuur in een groep hebben ook een grote invloed op de kwaliteit van leven.

Als er een beheersmatige cultuur in de woning is waar de bewoners zich moeten houden aan regels die door begeleiders zijn opgesteld heeft dat geen positieve invloed op hun kwaliteit van leven. Het zelfde geldt als het rommelig of vies is, als dingen die stuk zijn niet snel gerepareerd worden, als er continu veel geluid is, als er grote delen van de tijd geen begeleiders in de woonkamer zijn om aandacht te geven, als bewoners onderling het niet goed met elkaar kunnen vinden, etc.

Als vertegenwoordiger heeft u wel een formele zeggenschap ten aanzien van het zorgplan van uw verwant, maar er is niets geregeld over de situatie in een groep. Wat KansPlus betreft moet de cultuur zo zijn dat cliënten en vertegenwoordigers actief mee kunnen praten over hoe ze de sfeer in de woning ervaren en welke sfeer ze graag willen. En dan niet alleen geformaliseerd in een cliënten- of verwantenraad, maar gewoon als natuurlijke betrokkenen in het leven van de bewoners. Op basis van een goed gezamenlijk gesprek magvan het team en de leidinggevende verwacht worden dat er  een concreet plan komt om de gewenste sfeer in de woning ook daadwerkelijk te realiseren.

Er zijn instellingen waar met dergelijke plannen gewerkt wordt. Ieder team moet dan een plan moet hebben. Op basis van dit plan wordt gewerkt aan de sfeer in de woning en de groep. Helaas is het nog niet overal de gewoonte om ook vertegenwoordigers nadrukkelijk bij het nadenken over dit plan te betrekken.
Als u als vertegenwoordiger meer invloed wilt hebben op de leefsfeer van uw verwant kunt u beginnen met aan het team te vragen of er een concreet plan is waarmee gewerkt wordt, en zo ja, of u dat plan ook kunt inzien. Als er geen plan is, of als u het plan onvoldoende vindt, kunt u (misschien in samenspraak met andere vertegenwoordigers) inbrengen dat u het belangrijk vindt om hier samen met het team en alle geïnteresseerde vertegenwoordigers over in gesprek te gaan.