Leeftijd bewuste zorg

Het is bij de zorg belangrijk om rekening te houden met de levensfase van de persoon. Er valt natuurlijk heel veel te zeggen over de wenselijke zorg per levensfase, maar in een notendop kunt u kijken naar de volgende gedachten.

Kinderen

De manier waarop kinderen begeleid worden legt de basis voor hun verdere leven. Uiteraard is er bij kinderen veel aandacht voor de ontwikkeling van hun mogelijkheden. Belangrijk is dat hierbij het accent niet alleen ligt op de ontwikkeling van praktische vaardigheden, maar dat er vooral veel aandacht is voor de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Als kinderen in een beheersmatige cultuur worden begeleid, waarin ze vooral moeten leren zich aan regeltjes te houden en gehoorzaam te zijn, wordt het later steeds moeilijker om ze op een niet-beheersmatige manier te begeleiden op spannende momenten.  Het is belangrijk dat kinderen leren zich niet alleen bij hun ouders, maar ook bij leraren of begeleiders onvoorwaardelijk veilig en geliefd te voelen en dat ze gestimuleerd worden om zorgzaam met andere kinderen om te gaan. Dit legt een goede basis voor hun toekomst.

Jong volwassenen

Ook jong volwassenen met een verstandelijke beperking hebben de behoefte hun eigen positie in het leven te ervaren. Dat kan zich uiten in eigenzinnigheid en het ontwikkelen van eigen gewoonten. Voor ouders en begeleiders is dat soms moeilijk te hanteren, maar ze hebben de ruimte hiervoor wel nodig.

Een belangrijk kenmerk van mensen met een verstandelijke beperking is dat hun ontwikkeling trager verloopt dat bij mensen zonder deze beperking. Ze hebben meer tijd nodig om hun top te bereiken en om te ontdekken wat we kunnen en willen. Het is daarom belangrijk dat, ook al zijn ze formeel volwassen, er nog lange tijd aandacht is voor het stimuleren van hun verdere ontwikkeling.

Volwassenen

Als de persoon ontdekt heeft wie hij is en wat hij wil, en als zijn verdere ontwikkeling zich gaat stabiliseren, is het vooral belangrijk dat hij kan zijn wie hij is. Het is belangrijk dat hij voelt dat hij omringd wordt door een veilige en zorgzame omgeving, waarin hij nog best af en toe iets nieuws kan ontdekken, maar zelf kan beslissen of hij daar wel of niet wat mee wil. Het accent bij de begeleiding komt dat te liggen op het creëren van een dergelijke omgeving. Als iemand soms trekjes vertoont die lastig zijn voor anderen, heeft het weinig zin te proberen hem dit af te leren. Effectiever is dan om de aandacht af te leiden, bijvoorbeeld door hem zelf meer aandacht te geven.

Ouderen

In het onderzoek GOUD dat is uitgevoerd door prof. Evenhuis is aangetoond dat mensen met een verstandelijke beperking gemiddeld 20 jaar sneller verouderen dan mensen zonder beperking. In de zorg wordt daar nog onvoldoende rekening mee gehouden. Belangrijke aanbevelingen uit het rapport zijn onder andere:

  • zorg voor goede voeding /probeer overgewicht te voorkomen
  • zorg voor voldoende beweging
  • wees alert op slikproblemen
  • wees alert op verschijnselen van depressie en angst
  • wees alert op een verstoord slaappatroon

Het volledige rapport kunt u hier vinden.