Kwaliteit door dialoog

Kwaliteit van zorg is niet alleen de verantwoordelijkheid van de organisatie en van de begeleiders, maar het is een gezamenlijke verantwoordelijk van de organisatie en de vertegenwoordigers en zo mogelijk ook van de mensen met een beperking zelf.

Deze dialoog moet gericht zijn op de vraag wat uw verwant nodig heeft om een goede kwaliteit van leven de ervaren en hoe u en de begeleiders daar samen vorm aan kunnen geven.  Zo’n dialoog is niet altijd even gemakkelijk, omdat zowel de ouders als de begeleiders zich echt open moeten stellen voor elkaars ideeën en wensen en begrip moeten hebben voor de problemen die ze zien of ervaren. Als het dan ook nog gaat om mensen die in een groep wonen of hun activiteiten hebben gaat het niet alleen om een dialoog over wensen en belangen van individuele mensen, maar ook over gezamenlijke en soms tegenstrijdige  wensen.

Een dialoog strandt zodra er vooringenomen standpunten zijn of als de ene partij denkt het beter te weten dan de ander.  Het belang van de verwant staat dan snel niet meer centraal, maar het eigen gelijk. De kunst van de dialoog is elkaar te vinden in het belang van de kwaliteit van leven van de verwant: wat heeft hij nodig om een goede kwaliteit van leven te kunnen ervaren, wat moeten we daarvoor doen en kunnen we dat ook, wat betekent het voor ons als begeleider of vertegenwoordiger als we iets mee (moeten) geven aan de ander.
KansPlus ontwikkelt een speciale training voor het begeleidingsteam en ouders samen om deze dialoog te ontwikkelen.