Delen van ervaringen op Zorgkaart Nederland

Als je op zoek gaat naar een passende woon-of dagbestedingslocatie, vind je het meestal prettig om ook ervaringen van huidige bewoners, cliënten en hun familie mee te nemen in je beslissing. Ze willen antwoorden op vragen als: Zijn er huisregels? Kies je zelf je persoonlijk begeleider? Is het eten lekker? Worden er uitstapjes georganiseerd? Is er jaarlijks een zorgplan-bespreking en zo ja, ben je daar als bewoner bij? Wat wordt er van ouders/ familie verwacht?

Zorgkaart Nederland is een website die ervaringen van patiënten, cliënten en familieleden verzamelt en openbaar maakt. Het gaat om zowel de eerstelijnszorg (ziekenhuizen, huisarts, specialisten e.d.) als de tweedelijns zorg, zoals de gehandicaptenzorg. Als onderdeel van Samen sterk voor kwaliteit gaan we actief ervaringen over de gehandicaptenzorg ophalen. Eind 2018 willen we meer dan 5000 nieuwe ervaringen op de site van Zorgkaart Nederland hebben geplaatst!

Speciale vragen gehandicaptenzorg
De vragen zijn afgestemd op de langdurige gehandicaptenzorg. Het maakt immers nogal uit of je je mening geeft over een specialist waar je twee keer per jaar komt, of over de locatie waar je woont of naar dagbesteding gaat, soms je leven lang.

Zorg in natura en PGB-initiatieven
Het gaat niet alleen om zorg in natura. Ook PGB-zorginitiatieven – denk aan zorgboerderijen, Thomashuizen en kleinschalige (ouder)wooninitiatieven – krijgen een plek op Zorgkaart Nederland.

Betere keuzes maken mede op grond van ervaringen
Zorgkantoren onderstrepen het belang van het delen van ervaringen op locatieniveau op Zorgkaart (zie landelijk inkoopkader Wlz 2018). De informatie helpt cliënten en familie om een goede keuze te maken als zij op zoek gaan naar zorg en ondersteuning die past bij iemands persoonlijkheid, behoeften en wensen. Zorgkaart is geen kwaliteitsinstrument! Daar is het Kwaliteitskader voor ontwikkeld. Zorgkaart Nederland haalt de ervaringen van cliënten en familieleden op.

De woning/dagbesteding/logeerhuis van uw kind/familielid ook op Zorgkaart?
Bewoners, cliënten en hun familie van instellingen en van kleinschalige initiatieven zoals Thomashuizen, ouder(woon)initiatieven, zorgboerderijen en PGB-dagbestedingslocaties kunnen hun ervaringen op Zorgkaart delen. Onze interviewers helpen daarbij. Interviews met ouders/ familie vinden zo veel mogelijk telefonisch plaats. Cliënten en bewoners bezoeken we in de woning/dagbestedingslocatie om het interview af te nemen. Uiteraard wordt dit allemaal in goed overleg gepland. De zorgaanbieder/het bestuur van de locatie ontvangt een samenvatting van de ervaringen. VWS heeft geld beschikbaar gesteld voor dit project.

Meer informatie
Voor meer informatie over de mogelijkheden voor interviews kunt u telefonisch of per mail contact opnemen met Dorien Kloosterman: (06) 46291032 of d.kloosterman@kansplus.nl