Wat zijn de gevolgen van de nieuwe Wet Zorg en Dwang?

De Wet Zorg en Dwang zal  op 1 januari 2020 van kracht worden en vervangt de BOPZ.

Anders dan de BOPZ geldt de Wet Zorg en Dwang (WZD) niet alleen voor instellingen maar ook voor thuiswonende mensen met een verstandelijke beperking en voor bewoners van ouderinitiatieven en kleinschalige particuliere initiatieven. Wilt u meer weten over de gevolgen van de nieuwe wet voor de woonsituatie van uw familielid? Neem dan contact op met Dorien Kloosterman. Samen met u bekijkt zij waar behoefte aan is:  een informatiebijeenkomst, bijeenkomst met ouders/begeleiders en eventueel cliënten, aanpassingen in de huisregels of iets anders.

Voor meer informatie kunt u Dorien Kloosterman bellen (06) 46291032 of e-mailen d.kloosterman@kansplus.nl