Landelijk Congres voor cliëntenraden, verwantenraden en familieverenigingen op 7 december 2018

Vanuit de kwaliteitsagenda gehandicaptenzorg ‘Samen Sterk voor Kwaliteit’ hebben LSR, KansPlus/VraagRaak, LFB en Ieder(in) gewerkt aan allerlei projecten. Voor het verbeteren van de kwaliteit van zorg. Door het versterken van cliënten en cliëntenraden. Op het congres van 7 december hebben we laten zien we wat er gedaan is. En wat cliëntenraden ermee kunnen doen.

Vrijdag 7 december was een ‘parade’ van belangrijke thema’s. Over de invloed van cliëntenraden, het ondersteuningsplan, het netwerk van cliënten, leven in vrijheid, kwaliteitsonderzoek, rechten van cliënten. En nog veel meer.

Programma:
Er waren workshops en theatergroep ‘Wordt vervolgd’ bracht op een actieve manier het leven van alle dag dichtbij. Zie voor een overzicht van de workshops in de bijgevoegde uitnodiging. Klik hier voor het volledige programma en de workshops die je kon volgen.

Voor wie?

Centrale cliëntenraden, cluster/regioraden, lokale raden, familieverenigingen, cliënten, verwanten, ondersteuners, functionarissen medezeggenschap, ambtelijk secretarissen, (beleids)medewerkers, managers/bestuurders gehandicaptenzorg.

Waar?
Congrescentrum De Werelt in Lunteren.