Voorlichting op scholen en kinderdagcentra voor ouders over de zorg

Ouders hebben vaak het idee dat zij van het kastje naar de muur wordt gestuurd als zij zorg en ondersteuning voor hun kind aanvragen. De vele regelingen maken het ingewikkeld. Toch blijkt er in de meeste gevallen meer mogelijk te zijn dan gedacht. Juist daarom is het zo belangrijk dat ouders goede voorlichting en informatie krijgen.

Tot januari 2019 organiseren we informatiebijeenkomsten voor ouders over de veranderingen sinds 2015 in de zorg en ondersteuning. Informatiebijeenkomst In begrijpelijke taal krijgen ouders tijdens deze bijeenkomst uitleg over de verschillende zorgwetten zoals de Wlz, Jeugdwet, zorgverzekeringswet, Wmo, maar ook over het PGB, cliëntondersteuning enz.
Er wordt antwoord gegeven op vragen als: Wanneer kun je gebruik maken van de Wlz en wanneer niet? Hoe zit het met de Jeugdwet? Welke regels gelden er? Kan de gemeente een PGB weigeren? Ook kunnen ouders advies krijgen hoe en waar zij het beste een aanvraag voor zorg en ondersteuning kunnen indienen.
Deelnemers krijgen de brochure Zorg en ondersteuning sinds 2015 -in makkelijk Nederlands mee naar huis, zodat zij alle informatie later nog rustig kunnen nalezen.

Wilt u ons ook uitnodigen op school, kinderdagcentrum of andere locatie? Neem contact op met Dorien Kloosterman: (06) 46291032 of d.kloosterman@kansplus.nl