Dementietafel en programma Zorg Verandert

Het programma Zorg Verandert organiseert en faciliteert dialoog-bijeenkomsten voor iedereen die te maken heeft met zorg. Er verandert veel in de zorg. Wat betekent dat voor mensen met een beperking en voor de mensen om hen heen? Mensen worden bijvoorbeeld ouder en komen voor nieuwe zorg-situaties te staan.

Tijdens een dialoogbijeenkomst luisteren betrokkenen naar elkaars zorgen en behoeften. Samen denken deelnemers na over oplossingen die passen bij eigen wensen en behoeften. Mensen wijzen elkaar de weg, geven elkaar moed en inspireren elkaar. Zorg Verandert biedt verschillende mogelijkheden voor het organiseren van een dialoog. Meer info in deze brochure: Met elkaar in gesprek met ZV.

Zorg Verandert en KansPlus werken samen aan het organiseren van de dialoog tussen ouders, verwanten en professionals bij de Dementietafel. Zorg Verandert faciliteert de Dementietafel met onder andere ervaren gespreksleiders. Ook biedt Zorg Verandert de trainingsmogelijkheid voor betrokken vrijwilligers om een dialoog te begeleiden. Meer weten of interesse? Vertel het ons: info@kansplus.nl

Zorg Verandert is een samenwerkingsverband van cliënt- patiënt en belangenorganisaties. Penvoerder is Ieder(in). Zorg Verandert wordt gesteund door het ministerie van VWS.


Ada de Jong is regio-coördinator van Zorg Verandert voor Noord-Holland en Flevoland. Samen met Ada en Zorg Verandert organiseerden we drie Dementietafels in Flevoland: in Lelystad, Emmeloord en Almere. Ada was gespreksleider tijdens deze bijeenkomsten. Zij vertelt in dit verhaal over het belang van de dialoog bij de Dementietafel.