KansPlus initiatiefnemer Dementietafel

KansPlus is initiatiefnemer van het project ‘Dementietafel: delen en verbeteren’. Het project werd in samenwerking met KansPlus tot eind 2015 uitgevoerd door Ieder(in). In drie jaar tijd is er in iedere provincie een Dementietafel opgezet en zijn werkgroepen actief geworden. Als resultaat van dit project is nu een handreiking beschikbaar waarmee betrokkenen bij mensen met verstandelijke beperking (en dementie) zelf een Dementietafel kunnen organiseren. Financiële steun is verleend door Vereniging Gehandicapten Zorg Nederland (VGN), Fonds verstandelijk Gehandicapten, Rabobank Foundation en stichting SPZ. De handreiking is bij KansPlus te verkrijgen.

perbericht klein (002)

Vanaf 2016 wordt het project voortgezet door KansPlus. Hiertoe tekenden de directeuren van Ieder(In) (Illya Soffer) en van KansPlus (Dickie van de Kaa) de overdracht.
In het vervolgtraject zal de aandacht vooral liggen op het versterken van de werkgroepen die nu in de provincies de Dementietafels organiseren. Dit wordt onder andere mogelijk gemaakt door het VSB fonds, de VGN, middelen vanuit het voucherproject van het ministerie van VWS en KansPlus.Ook zal de aandacht uitgaan naar het organiseren van nieuwe Dementietafels. Dit in nauwe samenwerking met het Programma Zorg Verandert.