Veel van wat uw kind nu doet of wil heeft zijn oorsprong in zijn levensloop. Het is daarom belangrijk deze in beeld te hebben en met de begeleiders te kunnen delen. U zou eens voor iedere afzonderlijke basiswaarde een kort verhaaltje kunnen maken over hoe deze basiswaarde zich ontwikkeld heeft en wat uw kind op dit gebied heeft meegemaakt. Vooral zogenaamde sleutelervaringen – dat zijn de ervaringen die een ingrijpende en vaak langdurige impact hebben gehad op de kwaliteit van leven – zijn daarbij belangrijk. Dat kunnen uiteraard zowel positieve als negatieve ervaringen zijn.

Als u zo per basiswaarde de levensloop van uw kind in beeld brengt, kan het zijn dat sommige sleutelmomenten bij meerdere basiswaarden terugkomen. Een voorbeeld hiervan is Henk, die op zijn 42ste een herseninfarct kreeg. Deze gebeurtenis had een groot gevold voor 6 van de 8 basiswaarden:

 • lichaamsbeleving
  • minder fysieke conditie, pijn in zijn been bij grotere afstanden
 • veilig voelen
  • doordat hij minder stabiel loopt, is hij bang te vallen
  • is vaak bang dat het nog een keer kan gebeuren
 • zingevende activiteiten hebben
  • is zijn werk in de catering kwijtgeraakt
 • zelfbeeld
  • was altijd heel zelfstandig en voelde zich ‘de beste van de groep’. Werd nu afhankelijk van hulp en raakte zijn positie in de groep kwijt
 • geliefd en liefdevol voelen
  • vond het altijd leuk om anderen te helpen, maar kon dat niet meer zo goed
 • verbonden voelen
  • kon niet meer alleen naar het dorp om boodschappen te doen en naar zijn werk in de kantine van een gewoon bedrijf, en mist daarmee een stuk van de aansluiting met de samenleving

In zijn officiële dossier van de zorgaanbieder staat dat hij een herseninfarct heeft gehad en dat hij daarvan redelijk is hersteld. Dat komt omdat ze daarbij alleen gekeken hebben naar de fysieke gevolgen van de infarct. Als je naar het totaal kijkt, zie dat deze een gebeurtenis over de hele linie van kwaliteit van leven gevolgen heeft gehad.

Maar naast deze negatieve ervaring, heeft Henk ook veel positieve ervaringen meegemaakt een dingen gedaan die zijn kwaliteit van leven bevorderen. Door ook dit in beeld te brengen krijgt u meer aangrijpingspunten om voor de komende periode in zijn leven de kwaliteit van leven te verbeteren.