Eerst een globaal beeld, dan per basiswaarde verder uitwerken

Het is handig om eerst een globaal beeld te vormen over hoe het nu gaat. Omdat het over gevoelens gaat, is het natuurlijk lastig om het in te vullen als uw kind dit als gevolg van een verstandelijke beperking niet zelf goed kan aangeven. Dat betekent dat u op uw eigen gevoel af moet gaan door zich zoveel mogelijk in te leven in uw kind en in hoe hij/zij een en ander ervaart. U kunt het ook samen met anderen doen die uw kind goed kennen; met elkaar vorm je een vollediger beeld.

U kijkt naar twee dingen. Het eerste is hoe belangrijk de verschillende basiswaarden zijn voor uw kind. Niet alles is even belangrijk. U kunt zien of een basiswaarde erg belangrijk is door te kijken hoe uw kind reageert als het wel of niet goed gaat. Als hij/zij erg emotioneel reageert (blij of gefrustreerd) is de basiswaarde blijkbaar van groot belang. Reageert hij slechts oppervlakkig, dat is het blijkbaar niet zo belangrijk.

 

Kunt met een rapportcijfer van 1 – 10 aangeven hoe belangrijk de verschillende basiswaarden voor uw kind zijn?

Hoe belangrijk zijn de verschillende basiswaarden?

Zich veilig voelen
Zich geliefd en liefdevol voelen
Zich verbonden voelen
Een positief zelfbeeld ervaren
Een goed lichaamsgevoel hebben
Zingevende dagelijkse bezigheden hebben
Voldoende houvast ervaren
Innerlijke rust voelen

 

Behalve te kijken naar wat wel of niet erg belangrijk is, is het nodig om te kijken hoe de feitelijke ervaring van de kwaliteit van leven ten aanzien van de verschillende basiswaarden is. U kunt dit zien als uw kind regelmatig verdrietig of gefrustreerd is over iets, of dat hij overwegend tevreden en blij is. Ook dit kunt u aangeven met een rapportcijfer van 1 – 10.

Hoe wordt de kwaliteit van leven ervaren?

Zich veilig voelen
Zich geliefd en liefdevol voelen
Zich verbonden voelen
Een positief zelfbeeld ervaren
Een goed lichaamsgevoel hebben
Zingevende dagelijkse bezigheden hebben
Voldoende houvast ervaren
Innerlijke rust voelen

Bij de verdere uitwerking kunt u natuurlijk eerst kijken naar wat belangrijk is, maar niet als erg positief ervaren wordt. U kunt echter ook kijken naar wat al goed gaat, maar wellicht nog beter kan. Soms kan namelijk niet altijd voorkomen worden dat iets als onvoldoende ervaren wordt. Als er dan wel voldoende positieve ervaringen tegenover staan, kan de totale kwaliteit van leven toch als positief ervaren worden.