Geweldige SamenSterkdag in Losser

Op vrijdag 9 november vond de vijfde – en laatste – regionale SamenSterkdag plaats. Meer dan 100 mensen kwamen die dag naar de Losserhof (in Losser) om samen te leren, ervaren en genieten. En dat is zeker gelukt: het was een geweldige dag. Het programma was gevarieerd. Met korte lezingen. Een theatervoorstelling. En veel verschillende interessante workshops waaruit iedereen er drie kon kiezen. Natuurlijk was er tijdens de koffiepauzes, lunch en borrel ook volop gelegenheid om bekenden én nieuwe mensen te ontmoeten.  

Samen Sterk voor kwaliteit
Elke SamenSterkdag is samen met een zorginstelling georganiseerd. In het Oosten van Nederland was dat samen met de Twentse Zorgcentra. In de locatie de Losserhof in Losser waren alle deelnemers de hele dag meer dan welkom.

Vol programma
Met een vol programma voor de boeg, gaf Dorien Kloosterman om 10 uur de aftrap. Dorien is coördinator vanuit KansPlus voor ‘Ik doe mee! Samen Sterk voor Kwaliteit’ en ook voor deze SamenSterkdag. Zij vertelde in het kort waar de aanwezigen op werden ‘getrakteerd’ en kondigde tussendoor de nieuwe sprekers en activiteiten aan.

Gastorganisatie Twentse Zorgcentra
De eerste spreker was Annamiek van Dalen. Zij is bestuurder van de Twentse Zorgcentra met wie deze regionale SamenSterkdag is georganiseerd. De Losserhof waar we de hele dag te gast waren, is een van de locaties van deze zorginstelling.

Zorg in beweging
Annemiek wees op het grote belang om de zorg en ondersteuning steeds beter te maken. De zorg is volop in beweging, dat is zeker ook het geval bij de Twentse Zorgcentra. De grote uitdaging is en blijft om goed te luisteren naar wat mensen echt willen: wat is de vraag? Natuurlijk is er soms spanning tussen verschillende belangen van mensen. Blijf met elkaar in gesprek. Leer van elkaar en sta open voor elkaar. Samen kunnen we het verschil maken.

Ook VWS wil doorgaan
Ook Marjanne Berkhout gaf aan dat met het einde van het programma de ingezette verbetering niet stopt. Marjanne werkt bij het ministerie van VWS en is projectleider van Samen Sterk voor kwaliteit. Behalve een terugblik op wat er afgelopen twee jaar is gebeurd en bereikt, blikte ze vooruit. Want iedereen is het er wel over eens: we zijn er nog niet, de zorg kan en moet beter. VWS heeft daarvoor een vervolgprogramma ontwikkeld: het programma Volwaardig leven. Minister Hugo de Jonge heeft het op 1 oktober officieel gelanceerd. De naam geeft aan waar het om gaat: mensen die gebruik maken van langdurige zorg en ondersteuning hebben recht op een volwaardig leven. Met elkaar moeten we daaraan keihard werken. Innoveer en ontwikkel nieuwe zorgconcepten. Deel goede voorbeelden met elkaar. Er moet veel meer worden samengewerkt tussen organisaties zoals cliëntenorganisaties, zorgprofessionals, zorgkantoren en zorgorganisaties. En natuurlijk altijd en vooral samen met mensen die aangewezen zijn op die zorg en ondersteuning én hun verwanten, want om hen draait het. Praat met elkaar, want alleen met elkaar gaat het lukken om goede en passende zorg en ondersteuning te bieden.

Kritisch toneelstuk met goede afloop
Ook in het toneelstuk dat volgde draaide het om met elkaar in gesprek te gaan om elkaar te leren begrijpen. Elf toneelspelers van het Team cliëntcommunicatie van de Losserhof speelde het zelfgeschreven stuk Rosalie heeft een klacht. Bewoonster Rosalie krijgt een conflict met de begeleiders van de zorginstelling. Tja, als iedereen op zijn standpunt blijft staan en niet luistert naar de ander, komen ze er niet uit. Pas als ze met elkaar in gesprek gaan en van elkaar begrijpen waarom de ander iets wil of vindt, kunnen ze aan goede oplossingen werken. Zo was het ook in het toneelstuk: in het begin stond iedereen tegenover elkaar, uiteindelijk werd er een oplossing gevonden waar iedereen zich in kon vinden. Het was een sterk en kritisch stuk, goed gespeeld!

Drie rondes workshops
Na de koffiepauze begonnen de workshops. Na de eerste ronde was het tijd voor de lunch. Na de lunch volgende er nog twee rondes. Van tevoren hadden mensen kunnen opgeven welke drie workhops – uit totaal 13 – zij wilden volgen. Maar wie op de dag zelf toch liever naar een andere workshop wilde, kon dat doen.
Er was veel keuze. Er waren workshops die zich vooral op cliënten en/of hun familie richtten, andere waren vooral interessant voor cliëntenraden of zorgprofessionals. Maar de meeste workshops waren voor iedereen interessant en werden door mensen met verschillende achtergrond bezocht. En dat werkte perfect. Tijdens de workshops leerden mensen niet alleen van de workshopleider maar juist ook van elkaar.

Enthousiaste reacties
Van alle kanten zijn enthousiaste reacties gekomen. Eelco Hosman, workshopleider en medewerker van de LFB, schreef een mooie recensie over zijn ervaringen. Klik hier om ze te lezen.

Veel gehoord en geleerd
Joanne van Gastel (26) was samen met haar moeder op de SamenSterkdag. Joanne had de uitnodiging via KansPlus gekregen. Ze heeft er geen spijt van dat ze is gekomen. Joanne: ‘Het is een erg leuke dag. Ik heb veel geleerd en nieuwe dingen gehoord. De eerste workshop die ik heb gevolgd was die van Eelco. Hij vertelde veel. Ook over de dingen waar hij tegen aanloopt en hoe hij die oplost. Hij noemde de website Steffie. Steffie legt moeilijke dingen op een makkelijke manier uit, bijvoorbeeld over reizen met de OV chipkaart en over bankieren via de computer. Ik kende de website niet. Thuis gaan mijn moeder en ik Steffie zeker bekijken.’ Joanne volgde ook de workshop Welke rollen heb jij? Zij herkende wat er werd verteld: je krijgt makkelijker contact met mensen als je dezelfde interesses deelt. Tijdens haar vakantie vorig jaar bijvoorbeeld heeft zij haar vriend leren kennen. Daar heeft ze nu al een jaar verkering mee!

VN-verdrag is belangrijk
Marjanne Berkhout van het ministerie kon helaas niet de hele dag blijven. Na de lunch moest zij naar haar volgende afspraak. Maar in de paar uur die zij op de SamenSterkdag was heeft zij veel inspiratie opgedaan. Marjanne: ‘Het is altijd fijn en goed om op werkbezoek te gaan. Ik leer er veel van.  Misschien wel het belangrijkste is om de sfeer te proeven en om te luisteren waar het echt over gaat. Zo krijg ik nieuwe inzichten die ik voor mijn werk kan gebruiken. Vandaag was een bijzonder mooie dag. Ik voelde en zag dat mensen echt de wil hebben om de langdurige zorg blijvend te veranderen. Voor mij is het VN-verdrag daarbij heel belangrijk: mensen met een beperking hebben dezelfde rechten als iedereen in de samenleving. Om dat te bereiken is verandering in ons denken en doen nodig. Mensen die zorg nodig hebben moeten verder “empoweren”: durf te zeggen wat je wil en wat je nodig hebt om een goed leven te leiden. Er moet ook veel meer aandacht zijn voor de verwanten, zij kennen hun dierbare het beste en zijn de constante factor.  Maar ook voor de zorgprofessionals is meer aandacht nodig. Zij mogen trots op hun vak zijn. De opleidingen moeten worden aangepast aan de nieuwe ideeën over goede zorg. Voor meer werkplezier is het goed  als zij minder met administratieve regeltjes bezig zijn en meer met waar ze goed in zijn en waarvoor ze voor dit vak hebben gekozen: goede zorg en ondersteuning op maat bieden. De regeldruk verminderen is een van de punten waar we op het ministerie aan werken.’

Niet achter over leunen, maar doorgaan
Veel deelnemers aan de SamenSterkdag spraken uit de behoefte te hebben aan een goed vervolg op wat er afgelopen twee jaar is ontwikkeld en opgebouwd. Het is nog niet af, er is nog veel werk aan de winkel. Dat we met elkaar doorgaan is ook zeker de bedoeling, al is op dit moment niet helemaal duidelijk hoe. Houd de informatie van bijvoorbeeld de cliëntenorganisaties goed in de gaten. Geïnteresseerden kunnen ook op de website www.ikdoemee.nl veel informatie en producten vinden.