Zich geliefd en liefdevol voelen

Het is voor iedereen belangrijk om zich geliefd te voelen door anderen. Intens en onvoorwaardelijk geliefd door mensen die dicht bij ons staan, zoals familie en dagelijkse begeleiders. Minder intens door mensen die iets verder van ons af staan. Aan de andere kant is het ook een natuurlijke menselijke neiging om liefdevol voor anderen te zijn. Dit uit zich o.a. door anderen te helpen of blij te willen maken. Ook dit varieert van intens bij mensen die dicht bij ons staan tot meer oppervlakkig bij mensen die verder weg staan.

U kunt aankruisen wat voor uw kind van toepassing is en eventueel nog enkele specifieke punten toe voegen.

Vrijwel continu vaak Af en toe Zelden Nooit
Ervaart een sterke liefdevolle band met familie
Ervaart de zorgzaamheid door groepsgenoten
Vindt het leuk om begeleiders te helpen
Vindt het leuk om groepsgenoten te helpen
Voelt zich onvoorwaardelijk geliefd door de begeleiders
Ervaart dat onbekenden vriendelijk en behulpzaam zijn
Is vriendelijk en behulpzaam voor onbekenden

 

Kunt u drie dingen noemen waardoor het geliefd en liefdevol voelen versterkt kan worden?