Houvast ervaren lijkt wel wat op veilig voelen. Het verschil is dat veilig voelen gericht is op specifieke situaties of momenten, terwijl houvast meer om structurele zekerheden gaat: weten dat er iemand is die altijd voor je klaar staat, houvast ervaren door een religie, houvast door voorspelbaarheid in het dag / week ritme en andere vaste gewoontes, houvast door eigen rituelen te hebben, enz.

Houvast heeft er mee ook te maken dat uw kind vertrouwen heeft in anderen waar hij afhankelijk van is; bijvoorbeeld de begeleiders. Het vertrouwen in de persoon van de begeleider is daarbij fundamenteler dan vertrouwen door de voorspelbaarheid van zijn handelen.

Het bieden van duidelijkheid en houvast wordt nogal eens verward. Duidelijkheid bieden op een beheersmatige manier biedt geen houvast, maar speelt in op angst en afhankelijkheid en beperkt de bewegingsruimte voor uw kind.

U kunt aankruisen wat voor uw kind van toepassing is en eventueel nog enkele specifieke punten toe voegen.

Vrijwel continu vaak Af en toe Zelden Nooit
Ervaart voldoende houvast aan het dag- week programma
Heeft volledig vertrouwen in de begeleiders
Ervaart houvast aan een religie
Heeft eigen rituelen die houvast bieden
Weet dat er iemand is die altijd voor hem/haar klaar staat
Heeft voldoende zelfvertrouwen om moeilijke situaties aan te kunnen
Kan zich goed focussen op waar hij/zij mee bezig is

 

 

Kunt u drie dingen noemen waardoor het ervaren van houvast versterkt kan worden?