Positieve spanning ervaren kan prettig zijn en stimuleren om dingen te gaan ondernemen. Negatieve spanning daarentegen kan verlammend werken.

U kunt aankruisen wat voor uw kind van toepassing is en eventueel nog enkele specifieke punten toe voegen.

Vrijwel continu vaak Af en toe Zelden Nooit
Voelt zich ontspannen
Zoekt zelf afleiding als hij zich gespannen voelt
Kan goed met teleurstellingen omgaan
Zoekt steun bij verwanten of begeleiders als hij verdrietig of boos is.
Kan frustraties uiten op een manier die voor hemzelf niet schadelijk is
Kan frustraties uiten op een manier die voor anderen niet schadelijk is

 

 

Kunt u drie dingen noemen waardoor de innerlijke rust versterkt kan worden?