Zich veilig voelen betekent dat uw kind geen last heeft van angsten / ergens bang voor is. Hieronder zijn een aantal veel voorkomende angsten aangegeven, waarbij u kunt aangeven in welke mate uw kind hier last van heeft. Er is ook ruimte om enkele specifieke angsten waar uw kind last van kan hebben toe voegen.
Opmerking: Angst is misschien een groot woord dat niet altijd zo van toepassing lijkt te zijn. Lichte vormen van angst zijn bijvoorbeeld gevoelens van onzekerheid of je ergens of bij iemand niet op je gemak voelen. Ook die gevoelens worden hier als angst gescoord.

U kunt aankruisen wat voor uw kind van toepassing is en eventueel nog enkele specifieke punten toe voegen.

Vrijwel continu vaak Af en toe Zelden Nooit
Bang om straf te krijgen
Bang voor andere cliënten
Bang voor begeleiders
Bang om afgewezen te worden
Bang om niet genoeg te krijgen
Bang om alleen gelaten te worden
Bang door gebrek aan overzicht
Bang voor dieren
Bang door traumatische herinneringen
Bang om iets verkeerd te doen

 

 

Kunt u drie dingen bedenken die gedaan kunnen worden om het veiligheidsgevoel van uw kind te verbeteren?