Zingevende dagelijkse bezigheden hebben

Geven de dagelijkse activiteiten voldoende invulling van de dag en sluiten ze voldoende bij de interesse en talenten van uw kind. Krijgt hij zelf voldoening uit de activiteiten, maar krijg hij ook waardering van anderen in de vorm van complimentjes, salaris, enz. Heeft hij tijdens en door de activiteiten mogelijkheden om leuke contacten met anderen te hebben en samen te werken of samen te spelen.

U kunt aankruisen wat voor uw kind van toepassing is en eventueel nog enkele specifieke punten toe voegen.

Vrijwel continu vaak Af en toe Zelden Nooit
De activiteiten bieden voldoende invulling van de dag/week
De activiteiten sluiten goed aan bij de eigen interesse en talenten
Het doen van de activiteiten geeft eigen voldoening
Hij/zij krijgt voldoende waardering van anderen voor wat hij/zij doet
De activiteiten stimuleren op een prettige manier de verdere ontwikkeling van de eigen mogelijkheden
De activiteiten bieden mogelijkheden voor prettige interactie met anderen

 

Kunt u drie dingen noemen waardoor de kwaliteitsbeleving mbt de activiteiten versterkt kan worden?