Verbonden voelen krijgt vorm in relaties met andere mensen, maar ook door deelname aan de samenleving

U kunt aankruisen wat voor uw kind van toepassing is en eventueel nog enkele specifieke punten toe voegen.

Vrijwel continu vaak Af en toe Zelden Nooit
Een sterke band ervaren met familie
Een sterke band ervaren met dagelijkse begeleiders
Zich verbonden voelen met huisgenoten en groepsgenoten bij dagactiviteiten
Zich verbonden voelen met mensen in de wijk
Vindt het prettig om gebruik kunnen maken van maatschappelijke voorzieningen (zoals winkel, café)
Vindt het leuk om lid te zijn van een sport- of  hobbyclub
Heeft een vaste vriendenkring
Kan goed communiceren met anderen

 

 

Kunt u drie dingen noemen waardoor het gevoel van verbondenheid versterkt kan worden?