Info over aftrek zorgkosten en over andere aftrekmogelijkheden

Zoals elk jaar is er op de website https://meerkosten.nl actuele informatie te vinden over aftrek van specifiek zorgkosten of andere belastingvoordelen.
Deze website wordt onderhouden door Ieder(in).