KansPlus Jaarplan 2022

Het jaarplan 2022 is een uitwerking van het strategisch beleidsplan 2019-2023 waarin zes bouwstenen de basis vormen. Deze bouwstenen vormen de koers voor de komende jaren. Het jaarplan 2022 is opgebouwd volgens deze bouwstenen en richt zich op de continuering van activiteiten die eerder zijn ingezet.
De zes bouwstenen zijn:
1. Versterking van de dienstverlening
2. Een dynamische organisatie met ruimte voor ontmoeting en het delen van ervaringen
3. Een inhoudelijk herkenbare koers met een aantal speerpunten
4. Lokale belangennetwerken
5. Samenwerking
6. Zorg voor medewerkers

In 2022 zal de bouwsteen ‘De dynamische organisatie met ruimte voor ontmoeting en het delen van ervaringen centraal staan’.
Het jaarplan bevat alleen de plannen van de landelijke organisatie van KansPlus. De ledengroepen hebben elk hun eigen jaarplan. Over hun activiteiten en werkzaamheden is te lezen op https://www.kansplus.nl/over-kansplus/ledengroepen/ en via de eigen communicatiekanalen van de ledengroepen. Voor de ledengroepen geldt dat in 2022 veel van hen gevraagd wordt in het kader van de herijking van de positie van de ledengroepen als onderdeel van het project Perspectief 2025.

In 2022 zullen plannen worden gemaakt en uitgewerkt om de organisatie KansPlus ook na 2025 een gedegen toekomst te geven. Daarbij zullen bewustwording, de zorg voor een stabiel team, het leren van andere organisaties, versterking van de interne beheersing, verhoging van de inkomsten en samenwerking belangrijke punten zijn.

KansPlus vervult haar werkzaamheden in verbinding met leden, ledengroepen, cliëntenraden en familieverenigingen.

Wij hopen met het voorliggende jaarplan 2022 – binnen de middelen en mogelijkheden die ons ter beschikking staan – een goede uitwerking te geven aan de bovengenoemde zes bouwstenen.

Jaarplan 2022-def