Harold de Graaf stopt als voorzitter Belangennetwerk verstandelijk gehandicapten KansPlus

Met ingang van 1 april legt Harold de Graaf zijn functie als voorzitter van KansPlus neer. Het voorzitterschap is niet langer te combineren met zijn werkzaamheden. Harold de Graaf is sinds september 2021 algemeen directeur van NRK (Nederlandse Rubber- en Kunststofindustrie).

Harold de Graaf: “Het was voor mij een voorrecht om op te komen voor de belangen van mensen met een verstandelijke beperking en hun naasten. De beweging om de vereniging KansPlus toekomstbestendig te maken is ingezet, ook daar ben ik trots op. Door mijn andere werkzaamheden ontbreekt het mij aan voldoende tijd om de belangenbehartiging en de vereniging recht te doen. Dat begint te “knagen” en daarom heb ik helaas moeten besluiten mijn functie als voorzitter van KansPlus neer te leggen. Ik wens de leden, vrijwilligers, medewerkers en bestuur van KansPlus alle goeds.”

Harold de Graaf was sinds oktober 2020 voorzitter van het landelijk bestuur van KansPlus. Hij heeft zich toegewijd en met grote betrokkenheid ingezet voor de missie van de vereniging: bijdragen aan een waardevol leven voor mensen met een verstandelijke beperking en hun naasten.
KansPlus komt op voor en ondersteunt mensen met een verstandelijk beperking en hun netwerk. Zo werken we aan een goede kwaliteit van leven voor mensen met een verstandelijke beperking.

Het bestuur, medewerkers en vrijwilligers van het landelijk bureau zijn Harold dankbaar voor zijn inzet en grote betrokkenheid.
Met het vertrek van Harold de Graaf is het landelijk bestuur op zoek naar een opvolger als voorzitter van het landelijk bestuur.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met Dickie van de Kaa, directeur KansPlus, via d.vandekaa@kansplus.nl of via 030-2363744.