Inclusieve stembureaus

Op 14, 15 en 16 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen.

Stichting Prokkel ( www.prokkel.nl) zet zich in om bij de komende verkiezingen in elke Nederlandse gemeente één duo bestaande uit een persoon zonder en met een (licht) verstandelijke beperking als vrijwilliger in het stemlokaal te hebben. En daardoor bij te dragen aan inclusie, oftewel het meedoen en erbij horen van mensen met een verstandelijke beperking. Daarom is de initiatiefnemer op zoek naar mensen met en zonder beperking, die zich samen als duo vrijwillig inzetten tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 14-15-16 maart 2022.

Om dit mogelijk te maken worden duo’s gevormd bestaande uit een persoon zonder en een met een (licht) verstandelijke beperking. Marian Geling, landelijk projectleider van stichting Prokkel, legt uit wat de term ‘prokkel’ inhoudt. “Een Prokkel is een prikkelende ontmoeting tussen iemand met een verstandelijke beperking én iemand zonder. In dit geval gaan ze samen een dag of dagdeel meehelpen in een stembureau.” Dit is belangrijk, volgens Geling, om te zorgen dat ook mensen met een verstandelijke beperking betrokken worden bij dit democratische proces. “Zij zijn meer dan hun beperking, zij willen en kunnen van betekenis zijn in de samenleving.” Een inclusief stembureau dus. In totaal hoopt de organisatie dat in maart in zo veel mogelijk Nederlandse gemeenten een stembureau te vinden is waar een Prokkelduo actief zal zijn. “Vorig jaar hebben we een pilot gedaan in zeven gemeenten en het is alle partijen heel goed bevallen. Daarom breiden we dit jaar onze ambities uit.”

Wie zin heeft in zo’n prikkelde ontmoeting en altijd al eens een stembureau heeft willen bemensen of dit sowieso al van plan was, kan zich aanmelden via www.prokkel.nl. “De deelnemers krijgen een training vanuit de gemeente en begeleiding vanuit ons. Zo zorgen we dat iedereen goed geïnformeerd is en de dag soepel kan verlopen. Als het goed is hebben ze dan niet alleen een mooie maatschappelijke bijdrage geleverd aan de samenleving, maar ook gewoon een leuke dag samen gehad.”

Kijk ook op https://www.prokkel.nl/inclusieve-stembureaus/ voor meer informatie.