Reactie rapport Onderzoeksraad voor veiligheid: gehandicaptenzorg is vergeten groep

Op 3 maart heeft KansPlus samen met Ieder(in), EMB Nederland, Sien, LVOI, Cornelia de Lange Syndroom, Stichting Downsyndroom, 2CU Complex Care United, SOL Limburg,
NVA-Nederlandse Vereniging voor Autisme en dit Koningskind een brief gestuurd naar de voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid waarin zij gezamenlijk vragen om een aanvullend onderzoek naar de situatie in de gehandicaptenzorg als gevolg van de aanpak van de coronacrisis.

Dit naar aanleiding van het in februari verschenen eerste deelrapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid waarin de gehandicaptenzorg niet genoemd wordt. Ook in de gehandicaptenzorg is in de eerste periode van de coronapandemie tot september 2020 veel gebeurd en heeft zich een ‘stille ramp’ voltrokken.

In de instellingen voor de gehandicaptenzorg stierven veel bewoners en heerste grote eenzaamheid en angst zowel bij bewoners als bij naasten als bij zorgverleners. Ook gingen op slot en er was geen contact mogelijk tussen naasten en hun kinderen, broers of zussen en anderen. Niet omdat er een door de overheid opgelegde bezoekregeling was, maar omdat de sector een eigen bezoekregeling toepaste. En elke zorginstelling hanteerde, ondanks de handreiking ‘Bezoek en logeren’ van de VGN, waarin werd opgeroepen maatwerk per locatie/woning te leveren, een eigen regeling. Veel zorgaanbieders gaven een eigen uitleg aan deze handreiking en stelden een algemeen bezoekverbod voor de hele
instelling in. De gevolgen van de toegepaste maatregelen beïnvloedden het leven van mensen woonachtig in groepswoningen, kleinschalige wooninitiatieven, zij die bij ouders wonen en hen die begeleid zelfstandig wonen. Ook naasten werden hard getroffen door maatregelen. Hiermee werd het recht op zelfbeschikking volledig terzijde geschoven. Voor veel bewoners en naasten ontbrak elk perspectief.

Als cliëntenorganisaties, die in nauw contact staan met onze achterban, constateren wij dat er onvoldoende aandacht was voor de fysieke kwetsbaarheid van mensen met een verstandelijke beperking én voor de sociale en psychische kwetsbaarheid van mensen met een verstandelijke beperking ten tijde van de eerste periode van de pandemie waarover uw rapport gaat.

03-03-2022-Brief aan Onderzoeksraad voor Veiligheid