Hulp aan Oekraïne: urgent extra inzet nodig voor mensen met beperking

KansPlus steunt de oproep van Ieder(in) en de koepelorganisatie voor mensen met een beperking in Oekraïne. Zij vragen: “Steun ons, verspreid de waarheid in jullie landen, dring er bij jullie regeringen op aan om in actie te komen.” Ieder(in) en European Disability Forum (EDF – de De Europese koepelorganisatie van mensen met een beperking) pleiten voor noodhulp met extra aandacht en inzet voor mensen met een beperking.

Zorg in gevaar en vluchten is vaak geen optie

In Oekraïne zijn 2,7 miljoen personen met een handicap geregistreerd. Velen verkeren in een noodsituatie en lopen door hun beperking extra risico’s. Veel mensen met een beperking wonen in een instelling. Doordat het personeel dat daar werkt vlucht, staat hun woonplek onder druk. Ook is een grote groep mensen met een beperking of chronische aandoening afhankelijk van ziekenhuisbehandelingen, medicijnen, zuurstof of andere (zorg)voorzieningen. De continuïteit en toegang tot deze voorzieningen is in groot gevaar. Vluchten is voor veel mensen door mobiliteitsbeperking- of andere handicap geen optie.

Mensen met een handicap strijden mee

De zusterorganisatie van Ieder(in)  in Oekraïne schrijft het volgende: “Vandaag de dag helpen mensen met een handicap en gehandicaptenorganisaties in Oekraïne onze staat en staan ze schouder aan schouder met onze verdedigers. Iedereen probeert zo goed mogelijk te helpen: door maaltijden te koken, te coördineren, medicijnen te bezorgen, te helpen in ziekenhuizen, onderdak te bieden aan ontheemden in het land, zich aan te sluiten bij territoriale civiele strijdkrachten of molotovcocktails te maken. Gisteren kregen we informatie dat een zoon, vader en echtgenoot in de buurt van Kyiv is gedood bij het verdedigen van zijn familie, zijn huis. Hij gebruikte een rolstoel, maar sloot zich ook aan bij de verdediging. Onze wereldberoemde paralympische atleten namen de wapens op. We zijn verenigd.”

Oproep samen met European Disability Forum

De contacten van het EDF in Oekraïne bevestigen dat de situatie voor personen met een beperking erbarmelijk is. Met de escalatie van de situatie in het land vragen wij samen met het EDF uitdrukkelijk aandacht op grond van artikel 11 van het VN-Verdrag Handicap. De verantwoordelijken moeten alle nodige maatregelen nemen om de bescherming en veiligheid van alle personen met een beperking te waarborgen. Bijzondere aandacht moet worden besteed aan degenen die het grootste risico lopen, waaronder vrouwen, kinderen, blinden en doofblinde mensen, mensen met psychosociale en verstandelijke beperking en met een hoge ondersteuningsbehoefte.

Oproep aan Nederlandse regering

KansPlus onderschrijft de oproep van het EDF en Ieder(in) waarin zij de Nederlandse regering en de partners met wie zij samenwerken oproepen om extra aandacht te hebben voor de bescherming en veiligheid van personen met een beperking in Oekraïne door rekening te houden met:

  • hun verplichtingen op grond van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap, artikel 11 betreffende risicosituaties en humanitaire noodsituaties;
  • Resolutie 2475 (2019) van de VN-Veiligheidsraad over de bescherming van personen met een handicap in conflictsituaties;
  • Internationaal Humanitair Recht en de Humanitaire Beginselen.

We roepen de politieke leiders en alle hulp-, ondersteunings- en veiligheidsorganisaties die zich met deze crisis bezighouden op om ervoor te zorgen dat personen met een beperking:

  • volledige toegang hebben tot alle humanitaire hulp;
  • worden beschermd tegen geweld, misbruik en mishandeling;
  • worden voorzien van toegankelijke en begrijpelijke informatie over veiligheid en bijstand, evacuatieprocedures en -ondersteuning;
  • volledige toegang hebben tot basisdiensten, waaronder water en sanitaire voorzieningen, sociale ondersteuning, onderwijs, gezondheidszorg, vervoer en informatie;
  • mensen met een beperking en hun organisaties te betrekken bij de humanitaire hulpacties.

Meer informatie:

 

Bron: Ieder(in)