Vervolg- Aanvraag Wlz-indicatie kan niet zonder inzet familie

Zet bij de aanvraag van een Wlz-indicatie de familie van de cliënt niet langer buitenspel. Dat is de oproep van dertien landelijke organisaties aan de Tweede Kamer.

De cliëntenorganisaties Alzheimer Nederland, KansPlus, SIEN, EMB Nederland, LOC Waardevolle Zorg, de beroepsverenigingen V&VN, Verenso, NVAVG, NVO en NIP en de brancheorganisaties ActiZ, VGN en Zorgthuisnl schreven eind november 2021 gezamenlijk een brief aan Kamerleden met het voorstel de wet op dit punt te verbeteren.

Er zijn vragen gesteld door de VVD-fractie en door de CDA-fractie of de minister het probleem herkent en zo ja, of de minister bereid is dit op te lossen door de Wet langdurige zorg aan te passen. Naar aanleiding van deze vragen is er met het ministerie van VWS contact geweest. Helaas heeft dit niet geleid tot een toezegging van het ministerie om het voorliggende wetsvoorstel te benutten om dit probleem op te lossen. Hoewel de nota naar aanleiding van het verslag nog niet bekend is, gaan wij er dan ook van uit dat de minister geen nota van wijziging zal indienen die voorziet in een oplossing van het probleem.

Wij vinden het zeer onwenselijk dat dit probleem blijft bestaan en roepen daarom op om het wetsvoorstel te amenderen zodat een familielid namens een cliënt een (her) indicatie kan aanvragen en de vervolgbeslissingen kan nemen die nodig zijn om de aanspraak op zorg te verwezenlijken.

Dit schrijven de bovengenoemde organisaties op 2 maart in een brief aan de leden van de vaste commissie van VWS voor de behandeling van wetsvoorstel 35 943.

20220302uJM VWS Wetsvoorstel 35 943