Koninklijke onderscheiding voor Pouwel van de Siepkamp

Op vrijdag 11 maart ontving Pouwel van de Siepkamp een Koninklijke Onderscheiding uit handen van burgemeester Franck Backhuijs van de gemeente Nieuwegein. Hij is benoemd tot Ridder in de orde van Oranje Nassau.

Pouwel van de Siepkamp zet zich sinds vele jaren in als vrijwilliger bij diverse organisaties die actief zijn op het gebied van ondersteuning aan en belangenbehartiging voor mensen met een verstandelijke beperking.

KansPlus
Pouwel van de Siepkamp was bestuurslid (2007-2016) en voorzitter (2016-2020) van KansPlus, belangennetwerk voor mensen met een verstandelijke beperking en hun naasten. Hij lobbyde bij ministeries, brancheorganisaties en zorginstellingen om de kwaliteit van de zorg en daardoor de kwaliteit van leven te verbeteren. Hij was de motor achter het onderzoek naar sociale inclusie van de doelgroep in een beschutte woonomgeving. Hij nam deel aan de actualisatie van het zorgprofiel VG7 en aan het traject tot de leidraad Perspectief op persoonsgerichte zorg. Tijdens de coronapandemie voerde hij wekelijks overleg met ministeries, belangenverenigingen en zijn brede netwerk van naasten om de doelgroep zoveel mogelijk te beschermen tegen de effecten van de pandemie en de maatregelen.

Gentle Teaching
De heer Pouwel van de Siepkamp fungeerde als ambassadeur van de methode ‘gentle teaching’ voor mensen met een verstandelijke beperking. Hij stond aan de basis van de introductie van de methode in Nederland, ontwikkelde lesmateriaal, leidde trainers op, verzorgde trainingen voor begeleiders in verschillende landen en was adviseur bij implementatietrajecten en individuele cliënt trajecten.

RIGPA
Van 2006 – 2014 was de heer Pouwel van de Siepkamp lid van het spiritueel zorgnetwerk RIGPA Spiritual care educational program. Hij begeleidde zorgverleners in de zorg voor chronisch zieken en stervenden.

Werkverband van Ouders en Familieleden Instellingen
Van 2003 – 2007 was de heer Van de Siepkamp bestuurslid van het Werkverband Ouders en Familieleden Instellingen. Hij fungeerde als lid van diverse vaste commissies, nam deel aan de landelijke overleggen en schreef mede de beleidsnota’s en programma’s. Hij verdedigde de belangen van mensen met een verstandelijke beperking richting de overheid, de politiek en adviesorganen. Ook bereidde hij mede de fusie voor tot KansPlus.

Dennendal
Van 1994 – 2008 was de heer Pouwel van de Siepkamp voorzitter van de Familievereniging Dennendal, later Familievereniging Reinaerde (een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking). Hij organiseerde mede de activiteiten en de bijeenkomsten en vertegenwoordigde de vereniging richting de landelijke cliëntenorganisaties.

Groenlinks
Sinds 1992 is Pouwel van de Siepkamp vrijwilliger bij Groenlinks. Hij was coördinator van het landelijk netwerk zorg, was lid van schaduwcommissie in de gemeenteraadsfracties en raadslid bij de gemeente Nieuwegein.

Kortom, Pouwel van de Siepkamp heeft zich gedurende lange tijd ingezet voor het verbeteren van de kwaliteit van leven voor mensen met een verstandelijke beperking en hun naasten. Dit doet hij met grote passie en heel veel deskundigheid.
Op dit moment is Pouwel van de Siepkamp vrijwillig beleidsadviseur bij KansPlus.