In memoriam Jan Hoornsman

Via het bestuur van de  KansPlus ledengroep Noord-Holland Noord (NHN), ontvingen wij het droevige bericht dat op 10 februari 2022 Jan Hoornsman is overleden.

Jan Hoornsman stond bekend als een zeer sociaal bewogen en maatschappelijk betrokken mens. Reeds in de jaren 80 zette Jan zich in voor onze doelgroep en maakte hij als penningmeester deel uit van het bestuur van VOGG De Noordkop. Hij maakte zich hard voor vele initiatieven die destijds werden ondernomen voor onze doelgroep en was zeer betrokken bij o.a. het paardrijden en het vervoer van de Avondschool (SASV). Hij vond het belangrijk om dit soort initiatieven vanuit de vereniging te stimuleren en waar mogelijk financieel te ondersteunen.

Naast zijn deelname binnen het bestuur van VOGG De Noordkop zat Jan ook in andere overlegorganen, zoals bijv. de Regionale Commissie. Standaard bezocht hij de landelijke vergaderingen van KansPlus en maakte hij op vele fronten gebruik van de mogelijkheden op te komen voor de mens met een verstandelijke beperking.

Na de fusie van de afdelingen VOGG De Noordkop, West-Friesland en Alkmaar tot KansPlus Noord-Holland Noord (NHN) bleef Jan zich als bestuurslid inzetten in de functie van secretaris. Hij bleef dit doen met hart en ziel, zelfs toen zijn gezondheid hem langzaam in de steek begon te laten. Tijdens bestuursvergaderingen gaf Jan heel duidelijk aan dat hij –ondanks zijn afnemende gezondheid- wel graag betrokken wilde blijven en wilde deelnemen aan de vergaderingen. De laatste ledengroep vergaderingen hebben wij gehouden in het verzorgingshuis, waar hij inmiddels naar toe was verhuisd .

Naast zijn inzet voor onze vereniging heeft Jan ook zijn steentje bijgedragen aan vele andere maatschappelijke initiatieven, zoals de Bel- en Buurtbus in de Noordkop. Hij ondersteunde deze initiatieven niet alleen bestuurlijk (meestal als penningmeester), maar was ook actief op praktisch gebied, zoals bijv. als chauffeur. Wederom werd duidelijk hoe belangrijk hij mobiliteit vond, in dit geval voor ouderen en minder validen. Wij herkenden deze inzet en dachten terug aan zijn onvermoeibare daadkracht m.b.t. het vervoer van de Avondschool.

In zijn werkbare leven heeft Jan ruim 40 jaar leiding gegeven aan de financiële administratie van CAV de Wieringermeer in Slootdorp. Na zijn pensionering in 2009 kon hij zich volledig toewijden aan hetgeen hij maatschappelijk van groot belang vond.

KansPlus is Jan Hoornsman bijzonder erkentelijk voor zijn decennialange inzet en verdiensten voor KansPlus en daarmee voor mensen met een verstandelijke beperking en wenst de familie en alle andere betrokkenen sterkte met dit verlies, slechts vier maanden na het overlijden van zijn vrouw.