Gift voor Oekraïne

De landelijke organisatie KansPlus is net als vele anderen begaan met het lot van de mensen in de Oekraïne. Vanzelfsprekend gaan daarbij onze gedachten uit naar mensen met een beperking en hun naasten die nog daar zijn of op de vlucht zijn.

KansPlus doneert €1000 aan Stichting Parents². Zij geven financiële noodhulp aan gezinnen van kinderen met een beperking die geen inkomen of onderdak meer hebben of die op de vlucht zijn. Dat doen zij via hun contactpersonen in verschillende steden, die zelf ook ouder zijn van een kind met een beperking.

Stichting Parents² werkt sinds een aantal jaren in zeven plaatsen in Oekraïne aan de opbouw van lokale organisaties van ouders die een kind met een beperking hebben. Parents² doet dat door trainingen te verzorgen voor ouders en door hen advies en support te geven bij projecten voor zorg en onderwijs.
In Rivne ondersteunen zij de ouderorganisatie Babysun. Een aantal jaren geleden heeft deze organisatie op eigen kracht een school / trainingscentrum opgericht waar hun kinderen na de reguliere schooltijden en op zaterdag onderwijs en therapie op maat krijgen.
Eén van de bestuursleden van deze ouderorganisatie is Vitaly Korsunsky. In dit bericht schrijft hij over de oorlog in Oekraïne en wat dat met hem, zijn gezin en andere ouders doet.

Kijk voor meer informatie over Parents² en voor contact op www.parentsxparents.com.

Wilt u de Stichting Parents² ook financieel steunen? U kunt uw gift overmaken op NL36 RABO 0327 7201 15 of via de volgende QR code.