Vragenlijst over beeldvorming bij volwassenen met een verstandelijke beperking en onbegrepen gedrag

Bent u als naaste, wettelijk vertegenwoordiger of cliënt bekend met volwassenen met een verstandelijke beperking en onbegrepen gedrag?
Dan willen wij u uw medewerking vragen om een vragenlijst in te vullen over uw betrokkenheid bij beeldvorming en diagnostiek door zorgverleners.
In totaal zijn het 13 vragen en het invullen kost ongeveer 10 – 15 minuten. We willen u vragen de vragenlijst in te vullen uiterlijk 1 augustus.

De link naar de vragenlijst vindt u hier: https://nl.surveymonkey.com/r/YHSXYMZ

Uitleg bij dit verzoek:

Wat is beeldvorming en diagnostiek precies?

Beeldvorming is dat je iemand goed leert kennen.
Dan weet je wie iemand is, waar hij of zij vandaan komt en wat iemand leuk vindt.
Diagnostiek is dat je onderzoek doet om een ziekte of aandoening vast te stellen.
Om goede zorg te geven moet er beeldvorming en diagnostiek gedaan worden

Onderzoek

Het Zorginstituut heeft onderzoek gedaan naar beeldvorming en diagnostiek.
Eén van de acties uit het onderzoek is het verbeteren van de beeldvorming en diagnostiek bij volwassenen met een verstandelijke beperking en onbegrepen gedrag.
Naar aanleiding van dit onderzoek is deze vragenlijst opgesteld.
Het doel is om inzicht te krijgen in uw betrokkenheid bij beeldvorming en diagnostiek.
Dat is van belang omdat u met uw ervaringen tips en oplossingen kunt aanreiken.

Dank alvast voor uw medewerking.