Nieuwe voorzitter en nieuwe bestuursleden voor landelijk bestuur kansPlus

In de Algemene Vergadering van 29 november zijn drie nieuwe bestuursleden benoemd. Harry Bosma als voorzitter en Annette van den Dries en Evert Brongers als lid van het bestuur.

Harry Bosma

“Ik volg KansPlus al jaren en zie hoe nodig en belangrijk het werk is dat wordt verzet vanuit de visie dat een waardevol leven er voor iedere mens toe doet, waarbij de focus op kwaliteit en op wat wèl mogelijk is ligt. Hiermee wordt richting gegeven aan het behartigen van de belangen van mensen met een verstandelijke beperking en hun naasten en de geboden dienstverlening. In de afweging van alle belangen blijft het absoluut nodig het cliëntperspectief en naastenperspectief luid te laten klinken en daarmee op de voorgrond te houden.”

Vanaf oktober 2021 is Harry Bosma bestuurder bij Octant. Daarvoor heeft hij ruim tien jaar bij verschillende zorgaanbieders gewerkt in bestuurs- en directiefuncties en daar mogen meemaken hoe collega’s in de zorg met passie en toewijding werken met mensen met een verstandelijke beperking. En hoe ook gedragsdeskundigen, managers, directieleden en besturen enorm hard werken om ‘het goede te doen’. Tegelijkertijd blijft het noodzakelijk bij zorgorganisaties, maar ook bij bijvoorbeeld de overheid de belangenbehartiging vorm te geven.

De belangenbehartiging staat voor een enorm grote opgave nu de overheid niet in die mate bijdraagt, dat verenigingen als KansPlus hun werk kunnen blijven doen. Dit speelt al op korte termijn. Vanuit de overtuiging dat deze belangenbehartiging niet weg kan en mag vallen, wil ik met de leden, de ledengroepen in de regio, het bureau, het bestuur, maar ook andere betrokken organisaties, hier aan gaan werken.”

Annette van den Dries

“Ik draai al een aantal maanden mee in het landelijk bestuur van KansPlus. Belangbehartiging voor verstandelijk gehandicapten voor nu en in de toekomst is van groot belang. Mijn overtuiging is dat iedereen die wil en kan zoveel mogelijk de kans moet hebben mee te doen in de maatschappij met wonen, leren en werken. Ieder in zijn eigen tempo en op zijn eigen manier. Dat dit voor iedereen mogelijk wordt, daar wil ik graag mijn steentje aan bijdragen. Ik woon in Nijmegen samen met mijn man en onze kids. Op zaterdagmorgen kun je me vaak op de Waal vinden om samen met mijn team een rondje te roeien. Ik ben graag buiten, wandel en fiets ook graag. Verdere details kom je van me te weten bij een kopje koffie of thee als we elkaar treffen bij een van onze verenigingsbijeenkomsten. Ik kijk uit naar een prettige en vooral leuke kennismaking met jullie.”

Evert Brongers

“Ik woon in Slijk-Ewijk, een klein dorpje onder de rook van Nijmegen. Sinds januari ben ik met pensioen, de jaren daar aan voorafgaand was ik huisarts in Nijmegen. Mijn
schoonzus Klaske heeft het syndroom van Down en woont in de Achterhoek. Ik zit in de verwantenraad van de zorginstelling die het wonen en begeleiden van mijn
schoonzus verzorgt. Als verwant, maar ook in mijn werk als huisarts heb ik ervaren hoe belangrijk het is om op te komen voor de belangen van onze kwetsbare naasten. Ik hoop in het bestuur van KansPlus bij te kunnen dragen aan de belangenbehartiging van de mensen met een beperking en hun verwanten.”

PERSBERICHT- nieuwe voorzitter belangennetwerk verstandelijk gehandicapten KansPlus