KansPlus vraagt aandacht voor knelpunten in de gehandicaptenzorg

Op 1 februari stond een commissievergadering met minister Helder over het gehandicaptenbeleid gepland. Ondanks dat deze vergadering is uitgesteld, willen wij toch aandacht vragen voor een aantal belangrijke onderwerpen.

In een brief, die ondersteund wordt door meerdere cliëntorganisaties, vragen wij Kamerleden het volgende aan Minister Helder te vragen:

  • Zorgkantoren te wijzen op hun zorgplicht en in prestatieovereenkomsten met de zorgaanbieders een verplichting op te nemen om deze capaciteit ook daadwerkelijk te realiseren.
  • Maatregelen te treffen om wachttijden voor bijvoorbeeld psychodiagnostisch onderzoek terug te dringen, waardoor mensen te lang op zorg moeten wachten.
  • Er bij de VGN (Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland) en ZN (Zorgverzekeraars Nederland)  op aan te dringen dat zorgaanbieders de verantwoordelijkheid nemen om het HR-beleid te verbeteren zodat de uitstroom van medewerkers ingedamd wordt.
  • Zich er over uit te spreken dat mensen met een indicatie VG03 (VG Wonen met begeleiding en verzorging) die behoefte hebben aan 24/7 aanwezigheid van zorgverlening toegang blijven houden tot de Wlz.
  • Ervoor te zorgen, als er sprake is van een verminderde instroom in de Wlz, gemeenten voldoende gecompenseerd worden om mensen die gebruik maken van de Wmo en jeugdzorg voldoende zorg en ondersteuning te kunnen bieden. Zónder elke 3 maanden een nieuwe indicatie te hoeven aanvragen.

Via deze link is de volledige brief van KansPlus, ondersteunt door EMB Nederland, Naar Keuze, Dit Koningskind, Helpende Handen, Sien en 2CU te lezen.

brief KansPlus commissiedebat VWS 1 februari 2023-def

Op 9 februari heeft Dickie van de Kaa in een opinie artikel in de Leeuwarder Courant het volgende geschreven:

“‘De zorg moet betaalbaar blijven’ is een uitspraak van de aanbieders, verzekeraars en minister van VWS. Dat begrijpen we, maar dat mag in onze samenleving niet betekenen
dat mensen minder zorg krijgen dan verantwoord is en dan zij nodig hebben. Laten we ons terdege realiseren dat het hier wel gaat om levens van mensen die, net zoals wij allemaal, basisveiligheid nodig hebben om zich te ontwikkelen, zich geborgen te voelen en een betekenisvol leven te leiden.”

Lees hier het volledige artikel.